Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN NIŻNIKOWSKI"

Parametry jakości włókna alpak jako surowca dla przemysłu tekstylnego DOI:10.15199/60.2018.01.1


  Alpaki i lamy to roślinożerne ssaki z rodziny wielbłądowatych, które pochodzą z południowoamerykańskich Andów. Na tym obszarze żyją jeszcze dwa gatunki dzikie: wikunie i guanako. Wspólną cechą tych zwierząt jest możliwość pozyskiwania od nich włókna o bardzo dobrach cechach, które na rynku osiąga wysokie ceny, a popyt na ten surowiec jest nieograniczony [6, 13]. W Polsce pierwsze badania przeprowadzono na włóknie lam pochodzących z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Wykazano, że runo jest dwufrakcyjne, przy dominacji cienkiej frakcji puchowej o średniej grubości 23,35 μm, która stanowiła 94% całości okrywy [5]. Importowane w 2004 roku z Ameryki Południowej alpaki doskonale przystosowały się do warunków klimatycznych panujących w Polsce. W okresie od 2004 do 2012 roku (osiem lat) liczba tych zwierząt wzrosła ze 100 do 621 sztuk [11]. W 2016 roku populację oszacowano na ponad 3000 sztuk, przy stale trwającym imporcie i eksporcie. Alpaki potrzebują do życia takiego samego środowiska jak owce, przy czym są lepiej przystosowane do surowszego klimatu i nie ma on wpływu na jakość pozyskiwanego surowca. Alpaki znane są na świecie z niezwykle cienkiego włókna, trzy razy trwalszego i sześć razy cieplejszego od wełny owczej. Ze względu na jakość, włókno to zaliczane jest do włókien specjalnych i jest najbardziej poszukiwanym surowcem na rynku międzynarodowym [6-7, 12-13]. Wśród alpak wyodrębnia się dwie rasy (fenotypy): huacaya i suri, które różnią się wyglądem i rodzajem okrywy włosowej. Dominująca w światowej populacji alpak huacaya charakteryzuje się dobrze rozwiniętym korpusem ciała, małą głową i silną szyją. Wysokość w kłębie dochodzi do 80 cm, a gęsta okrywa włosowa pokrywa całe ciało, łącznie z nogami. Roczny przyrost włókna Przegląd - WOS 1/2018 23 SUROWCE wynosi 9-12 cm. Runo huacaya jest zwykle zamknięte, składa się ze słupków cylindrycznych ściśle do siebie przylegających tworząc zespoły włosowe, podobnie jak u owiec [...]

 Strona 1