Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina KOWALCZYK"

Parametry tribologiczne stopów Fe-Al wykorzystywanych na elementy turbosprężarek samochodowych DOI:10.15199/24.2018.3.5


  Wstęp. Przemysł motoryzacyjny stale podlega zmia􀀐 nom technologicznym. Corocznie powstają nowe modele samochodów, prezentowane są nowe silniki, technologie zasilania paliwem, czy też zmiany w konstrukcji podwo􀀐 zia pojazdów. Zmiany te spowodowane są z jednej strony stale rosnącymi wymaganiami klientów, a z drugiej strony przepisami prawnymi, jak np. normy emisji spalin Euro. Producenci samochodów dążą również do poprawy bezpie􀀐 czeństwa czynnego i biernego użytkowników, co wymusza zmiany w konstrukcji oraz montowanie nowych systemów elektronicznych. Te wszystkie zmiany, niezależenie od pod􀀐 łoża, wymuszają na konstruktorach poszukiwanie nowych materiałów konstrukcyjnych ze względu na zmienione, podwyższone wymagania. Jednym z głównych elementów silnika jest obecnie tur􀀐 bosprężarka, która kiedyś miała zastosowanie tylko i wy􀀐 łącznie w silnikach diesla a aktualnie coraz szerzej znaj􀀐 duje zastosowanie również w silnikach benzynowych. Idea montażu turbosprężarki w silnikach benzynowych była podyktowana koncepcją downsizingu, polegającą na zmniejszeniu pojemności skokowej silnika. Zmniejszenie pojemności silnika pozwala na obniżenie spalania paliwa oraz obniżenie masy pojazdu, jednak niesie za sobą spadek mocy. W celu utrzymania mocy, a nawet jej podwyższe􀀐 nia, w samochodach z silnikami benzynowymi rozpoczęto montaż turbosprężarek. Koniecznym więc było dostosowa􀀐 nie istniejących technologii do nowych warunków. Podsta􀀐 wowe zasady działania turbosprężarek zarówno dla silni􀀐 ków diesla jak i benzynowych są podobne, jednak należy pamiętać, że warunki pracy tych elementów niezależenie od silnika są skrajnie trudne. Zaliczamy do nich korozyjny charakter spalin opuszających komorę spalania zawierają􀀐 cych m.in. H2O, węglowodory (HC), NOx oraz wysoką tem􀀐 peraturę dochodzącą do 1000°C, szczególnie w silnikach benzy[...]

 Strona 1