Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOFIL Arkadiusz1"

Badanie wpływu ugięcia wstępnego na promień wyrobu w procesie gięcia kątownika na giętarce trójrolkowej DOI:10.15199/24.2018.7.5


  Wstęp. Procesy gięcia na giętarkach trójrolkowych są znane i wykorzystywane w przemyśle od dawna do kształo towania blach, rur oraz profili. W przypadku profili ukształ towanych w łuki można obecnie zauważyć coraz większe ich zastosowanie w budownictwie do produkcji np.: mo stów, zadaszeń, wiat, itp. Zastosowanie łuków ma często za zadanie poprawienie estetyki konstrukcji, jak również pozwala uzyskać większą jej wytrzymałość i sztywność konstrukcji. Gięcie na giętarkach trójrolkowych jest procesem cią głym, realizowanym w warunkach kształtowania na zimno. Można je podzielić na formowanie blach i profili. Z blach można uzyskać kształty walcowe, stożkowe [1] oraz łu􀀐 kowe. Stosowane są maszyny wykorzystujące układy trzy i czterowalcowe. W przypadku giętarek do profili zastoso􀀐 wanie mają układy trójrolkowe, które umożliwiają wygi􀀐 nanie prętów, profili oraz rur i pozwalają uzyskać kształt łuków, kół i spiral. Operacja gięcia na giętarkach trójrol􀀐 kowych składa się z trzech zabiegów. Pierwszy polega na wprowadzeniu półfabrykatu w wykroje rolek. Następnie wykonywane jest wstępne ugięcie półfabrykatu. W ostat􀀐 nim zabiegu następuje ruch wzdłużny kształtowanego materiału wywołany ruchem obrotowym rolek. Docisk po􀀐 wodujący wstępne ugięcie może być realizowany ręcznie poprzez mechanizm śrubowy (rys. 1) lub hydraulicznie. Docisk hydrauliczny może być realizowany poprzez górną rolkę lub poprzez dwie rolki dolne. Dzięki temu zyskuje się możliwość gięcia profili o większym przekroju.[...]

 Strona 1