Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MIROSŁAW WRÓBLEWSKI"

Nowoczesny system ciepłowniczy MPEC S.A. w Krakowie DOI:10.15199/9.2018.11.1


  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. w Krakowie od 65 lat dostarcza ciepło mieszkańcom Krakowa i Skawiny. Już od pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych we współpracy z ekspertami z krajów skandynawskich (Danii i Szwecji) opracowaliśmy "Projekt Rehabilitacji Krakowskiego Systemu Ciepłowniczego" Master Plan I oraz II obejmujący działania przewidziane do wykonania w latach 1992-2010: Podstawowe cele projektu: ● poprawa niezawodności i bezpieczeństwa dostawy ciepła, ● minimalizacja strat wody i przesyłowych strat ciepła, ● stworzenie możliwości oszczędzania ciepła przez odbiorców, ● ograniczenie strat przedsiębiorstwa w wyniku likwidacji kotłowni na paliwo stałe oraz podłączenie obiektów zasilanych z tych kotłowni do sieci ciepłowniczych, konwersje kotłowni węglowych na gaz lub olej, ● poprawa obsługi klientów MPEC S.A. w Krakowie, ● zmiana sposobu zarządzania zasobami ludzkimi oraz podniesienie kwalifikacji pracowników Spółki. Własne środki finansowe MPEC S.A. Kraków nie pozwoliły na realizację tak olbrzymiego i kosztownego przedsięwzięcia jakim jest rehabilitacja tak dużego systemu. Linia kredytowa Banku Światowego dla sektora ciepłowniczego w Polsce, wyniki finansowe naszego przedsiębiorstwa oraz stan istniejącej infrastruktury technicznej, w połączeniu z perspektywą rozwoju, umożliwiły podjęcie pozytywnych decyzji i przyznanie przedsiębiorstwu kredytu w wysokości 25 mln dolarów, jako jednemu z 5-ciu przedsiębiorstw tej branży. Konsekwentne wykorzystanie kredytu w oparciu o opracowany program modernizacji "MASTER PLAN" oraz pozytywne opinie ekspertów Banku Światowego spowodowały zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem przez inne zagraniczne podmioty i dzięki temu mogliśmy uczestniczyć w wielu programach finansowanych zarówno przez kapitał zagraniczny jak i fundusze krajowe: ● POLSKO-AMERYKAŃSKI PROGRAM LIKWIDACJI [...]

Analiza przyczyn uszkodzenia kompensatora mieszkowego zabudowanego w rurociągu ciepłowniczym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki makroskopowych i mikroskopowych badań wielowarstwowego kompensatora mieszkowego. Ich celem było określenie przyczyn znacznej degradacji materiału oraz wzdłużnego rozerwania fal jednego z mieszków tego kompensatora po ok. 12 latach jego eksploatacji. Przedstawiono także wyniki obliczeń, z których wynika, że w pewnych przypadkach możliwe były przekroczenia krytycznego zakr[...]

 Strona 1