Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Stasiak"

Budowa Demonstratora Radaru FMCW w Oparciu o Architekturę SDR Urządzenia NI USRP DOI:10.15199/13.2018.3.2


  Obecnie architektura SDR (ang. Software-Defined Radio) staje się coraz popularniejsza w implementacji wielu systemów radiokomunikacyjnych [10]. Jest ona również bardzo pomocna w szybkiej budowie prototypów radarów [3, 4, 7, 9]. W tym celu często wykorzystuje się urządzenia USRP (ang. Universal Software Radio Peripheral). Urządzenie to pozwala na stworzenie w pełni funkcjonalnego demonstratora radaru. Radary klasy FMCW (ang. Frequency-Modulated Continuous -Wave) wykorzystują fakt, że korzystając z fali ciągłej możliwe jest uzyskanie wyższej energii nadawanego sygnału przy jego mniejszej mocy szczytowej. Kolejną zaletą wykorzystania radaru z falą ciągłą jest niższe prawdopodobieństwo wykrycia pracy radaru (ang. Lower Probability of Interception) przez urządzenia rozpoznawcze. Tej klasy radary wykorzystują modulację częstotliwości w celu pomiaru odległości do obiektu, natomiast pomiar częstotliwości Dopplera, a co za tym idzie prędkości radialnej realizowany jest na podstawie informacji o fazie sygnału echa. Jedną z najbardziej znaczących zalet tego typu radaru w kontekście przetwarzania sygnału jest możliwość uzyskania szerokiego pasma pracy i jednoczesnego wykorzystania przetworników analogowo-cyfrowych o niskiej częstotliwości próbkowania a co za tym idzie wysokiej dynamice [11]. W artykule opisano implementację tego typu radaru bez wykorzystania dodatkowych zewnętrznych układów analogowych z wyjątkiem wzmacniacza i dwóch anten. Architektura Pojęcie radia definiowanego programowo wykorzystywane jest do opisania szerokiej grupy systemów radiowych. W tym artykule jest ono rozumiane poprzez architekturę, w której przetwarzanie sygnału w paśmie podstawowym zaimplementowane za pomocą oprogramowania lub logiki program[...]

 Strona 1