Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KOZIKOWSKA"

Porównawcza analiza eksploatacji płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych DOI:10.15199/9.2018.10.2


  Z analiz statystycznych opracowanych przez Stowarzyszenie Importerów i Producentów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) wynika, że na polskim rynku zainteresowanie słonecznymi instalacjami grzewczymi w porównaniu do lat ubiegłych znacznie spadło [10]. Główną przyczyną spadku montowanych słonecznych instalacji grzewczych jest brak finansowego wspomagania inwestorów. Jednak z analizy literatury fachowej wynika, że słoneczne instalacje grzewcze odgrywają ważną, a niekiedy nawet wiodącą rolę jako elementy w hybrydowych systemach zasilania w ciepło. Obecnie najczęściej instalacje słoneczne stosowane są w hybrydowych systemach zasilania w ciepło jako: parowniki wspomagające pracę sprężarkowych pomp ciepła [6], [12], jako główne źródło ciepła w systemach wykorzystujących materiały zmiennofazowe (PCM) umożliwiających długookresowe magazynowanie ciepła [1], czy w klasycznych systemach grzewczych, w których podstawowym źródłem ciepła jest kocioł gazowy lub też sprężarkowa pompa ciepła [5], [11]. Nadal prowadzone są teoretyczne badania symulacyjne dotyczące m.in.: konstrukcji kolektora [8], [13], materiałów używanych do jego budowy [2], jak i stosowanych algorytmów regulacji instalacji [4], [10] oraz badania eksploatacyjne, których celem jest uwiarygodnienie wyników uzyskanych z badań symulacyjnych [3], [7]. Głównym celem prowadzonych prac jest poprawa uzyskiwanych sprawności cieczowego kolektora słonecznego, co w rezultacie przekłada się na wzrost wydajności słonecznej instalacji grzewczej. Wychodząc naprzeciw tendencjom światowym, w Zakładzie Gospodarki Energetycznej SGGW w Warszawie powstała pilotażowa instalacja umożliwiająca współpracę płaskich i próżniowych kolektorów cieczowych ze sprężarkową pompą ciepła (finansowana z programu Horyzont 2020). 2. Opis techniczny instalacji Instalacja składa się z trzech połączonych ze sobą segmentów. Pierwszy segment stanowi słoneczna instalacja grzewcza złożona z pięciu płaskich kolektorów cieczowy[...]

 Strona 1