Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW FERTAŁA"

Sprawność cieplna procesu podgrzewania wody na kuchni gazowej DOI:10.15199/9.2018.4.6


  1. Wstęp Do przygotowania posiłków służą kuchnie na paliwo stałe (np. węgiel, drewno, biomasa), gazowe i kuchnie elektryczne (oporowe, indukcyjne oraz mikrofalowe). W rejonach, gdzie dostępny jest gaz sieciowy, kuchnie gazowe są najpopularniejsze, pomimo ich oczywistych wad, gdyż są znacznie tańsze w eksploatacji w porównaniu z kuchniami elektrycznymi. Najpoważniejszą wadą kuchni gazowych jest emisja do otoczenia szkodliwych gazowych produktów spalania (takich jak dwutlenek i tlenek węgla oraz tlenki azotu). Z tego powodu pomieszczenie z kuchnią gazową wymaga intensywnej wentylacji [3], [8], [12]. Poza tym eksploatacja instalacji gazowych wymaga szczególnej ostrożności. Z powodu konieczności zmniejszenia zużycia gazu bardzo ważne jest ustalenie czynników, które wpływają na sprawność cieplną procesów podgrzewania. Na ten temat opublikowano niewiele prac. Na uwagę zasługuje praca [2], w której opisano wyniki pomiarów podgrzewania 500 ml, 1000 ml i 2000 ml wody na kuchence gazowej od temperatury 15oC do stanu wrzenia. Do badań użyto kuchenki gazowej zasilanej gazem ziemnym, przy czym zużycie gazu wynosiło odpowiednio: 0,097 m3/h; 0,18 m3/h i 0,2775 m3/h. Najciekawszym wynikiem badań był wniosek, że istnieje optymalny strumień przepływu gazu wynoszący ok. 0,18 m3/h, przy którym występuje jego najmniejsze jednostkowe zużycie. W artykule podano wyniki pomiarów sprawności cieplnej procesu podgrzewania wody na kuchni gazowej przy użyciu palników o różnych wielkościach, rodzajach i wielkości naczyń (garnków, bez pokrywki i z pokrywką), stopni wypełnienia naczynia (tj. stosunku objętości wody do objętości naczynia Vw/Vn), strumieni spalanego gazu Vstr g, Nm3/s) i stopnia otwarcia zaworu przy palnika. Ustalono warunki, w których sprawności cieplne procesu podgrzewania są najwyższe. 2. Sprawność cieplna procesu podgrzewania wody Sprawność cieplną procesu podgrzewania wody na kuchni gazowej ηkg określa wzór: ηkg = Qu/VgN[...]

 Strona 1