Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR MICHALA K"

Obliczanie natężenia promieniowania słonecznego całkowitego padającego na dowolnie zorientowane powierzchnie pochylone według nowej normy PN-EN ISO 52010-1:2017 DOI:10.15199/9.2018.7.5


  1. Wstęp We wrześniu 2017 roku została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny nowa norma PN-EN ISO 52010-1:2017-09 (E) "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Zewnętrzne warunki klimatyczne - Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych". Jest ona dostępna w wersji angielskiej, z wyjątkiem krótkiego wstępu w języku polskim opisującego zakres normy. Zgodnie z nim [19], w normie "określono procedurę obliczania konwersji danych klimatycznych do obliczeń energetycznych. Głównym elementem niniejszego dokumentu jest obliczenie opromieniowania słonecznego powierzchni o dowolnej orientacji i nachyleniu. Podano również prostą metodę konwersji opromieniowania słonecznego na natężenie oświetlenia." CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) 281 Dokładniejsza lektura tego fragmentu wzbudza wątpliwości natury merytorycznej i językowej. Co bowiem znaczy "procedura obliczania konwersji danych klimatycznych"? Czym jest wielkość nazwana "opromieniowaniem"? W angielskojęzycznym oryginale normy (rozdział 1 "Scope") podano, że "This International Standard specifies a calculation procedure for the conversion of measured hourly weather data to input for energy calculations, in particular the calculation of solar irradiance on an arbitrary surface. A simple method for conversion of solar irradiance to illuminance is also provided." Według normy PN-EN ISO 9488 [17] "irradiance" jest to natężenie promieniowania słonecznego. Zatem powyższy fragment można przetłumaczyć, jako: "Niniejsza Norma Międzynarodowa przedstawia szczegółowo procedurę [obliczeniową] dla konwersji meteorologicznych godzinowych danych pomiarowych do celów obliczeń energetycznych, w szczególności obliczeń natężenia promieniowania słonecznego na dowolnie zorientowaną powierzchnię. Podana jest także prosta metoda konwersji natężenia promieniowania słonecznego na natężenie oświetlenia". Autor nie upiera się, że przedstawiona przez n[...]

 Strona 1