Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ERYK A. CHMIELNICKI"

Regulator ze sztuczną inteligencją dla ciepłownictwa DOI:10.15199/9.2018.8.2


  1. Wprowadzenie W Polsce zużycie ciepła dostarczanego ze źródeł scentralizowanych na cele ciepłownicze, wynosi rocznie około 650 PJ. Przez odpowiednie sterowanie i zarządzanie,można to zużycie znacznie ograniczyć. Jak wykazują prowadzone badania [4], [5], [7], realne zmniejszenie zużycia ciepła w większości budynków może wynosić do 25%. Przyjmując oszczędności nawet na poziomie 10% koszty ponoszone za ciepło będą mniejsze o około 4 mld zł/rok. Każdy budynek, niezależnie od jego przeznaczenia, wyposażony jest w odpowiednie urządzenia cieplne, które dostarczają ciepło na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz technologii. Ważne jest, aby ilość ciepła, jaka jest zużywana na poszczególne potrzeby cieplne, odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu. Ilość CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/8 (2018) 295 zużywanego ciepła w budynku jest zmienna i zależy od zewnętrznych warunków klimatycznych oraz od warunków wewnętrznych spowodowanych dodatkowymi zakłóceniami. Do regulacji parametrów procesów cieplnych stosowane są odpowiednie urządzenia regulacyjne. W Polsce, podstawowe elementy tych urządzeń pochodzą z innych krajów. Jednak nie są one w pełni przystosowane do rozwiązań stosowanych w naszym kraju. Ponadto mają one przestarzałą konstrukcję pochodzącą z połowy poprzedniego wieku. Ciągły, dynamiczny rozwój informatyki i technik komputerowych, umożliwia zastosowanie nowych rozwiązań do sterowania i regulacji procesów cieplnych w budynkach. Znaczną poprawę komfortu cieplnego w budynkach oraz optymalne sterowanie i zarządzanie ciepłem można uzyskać dzięki zastosowaniu regulatorów ze sztuczną inteligencją. Ostatnio trwają intensywne badania nad zastosowaniem tych rozwiązań w różnych dziedzinach naszego życia. Regulator ze sztuczną inteligencją służy do sterowania procesów cieplnych w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczych. Jest to całkowicie nowa, innowacyjna technologia powstała w Politechnice Wars[...]

 Strona 1