Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota TRACZYK"

Ocena realizacji celów stawianych przed systemami regionalnymi DOI:


  W jakim celu tworzy się regionalne systemy informacji przestrzennej? Podstawowym celem tworzenia systemów regionalnych jest zapewnienie dostępu do wiarygodnej, aktualnej, kompleksowej informacji przestrzennej o regionie szerokiemu gronu odbiorców: administracji, instytucjom, przedsiębiorstwom i mieszkańcom regionu. Dostęp do szerokiego wachlarza danych przestrzennych o województwie realizowany jest za pomocą geoportalu regionalnego, który umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie metadanych i danych, wizualizację danych przestrzennych, integrację danych pochodzących z różnych źródeł i różnych dziedzin oraz przeprowadzanie analiz przestrzennych. Jest to miejsce, gdzie publikowane są dane przestrzenne z poziomu województwa, wynikające z realizacji nałożonych na samorząd zadań. Prezentowane są one na tle danych ogólnokrajowych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. Poza tym znajdziemy dane pochodzące z poziomu lokalnego (powiatowego, miejskiego i gminnego), dane branżowe oraz dane różnych organizacji działających w regionie. Warto podkreślić, że tworzenie systemów informacji przestrzennej niesie wiele pozytywnych efektów. Przede wszystkim zbiory danych, które funkcjonują w urzędzie zostają zinwentaryzowane i dostosowane do formy elektronicznej. Kolejnym aspektem jest wykluczenie problemu związanego z redundancją danych, zarówno przy tworzeniu jak i pozyskiwaniu od innych jednostek. Powstaje szereg różnych tematycznych wykazów, rejestrów i oprac[...]

 Strona 1