Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Prus"

Dwudziesta rocznica utworzenia Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich DOI:

Czytaj za darmo! »

We wrześniu 1996 roku prof. dr hab. Andrzej Hopfer rozesłał po Polsce list z zapytaniem o możliwość i potrzebę utworzenia Towarzystwa Naukowego Urządzania i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozytywna reakcja na list doprowadziła do spotkania w dniu 10 lutego 1997 roku członków założycieli. Uczestniczyły w nim 33 osoby z dziewięciu ośrodków naukowych oraz instytucji w Polsce: Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Politechniki Warszawskiej, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Akademii Rolniczej w Krakowie, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Gdańskiej i wówczas uchwalono jego nazwę: Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powołano też Komitet założycielski, który miał przygotować Statut i doprowadzić do rejestracji, w składzie: Ryszard Cymerman - przewodniczący oraz [...]

 Strona 1