Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Lipiec"

Kasza w roli głównej DOI:

Czytaj za darmo! »

Celem konkursu było promowanie regionalnych i tradycyjnych produktów Lubelszczyzny oraz rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Ważne było rozbudzanie inicjatywy i kreatywności młodzieży, ale także integracja szkół gastronomicznych z województwa lubelskiego oraz umocnienie ich współpracy z firmami działającymi w branży gastronomiczno-hotelarskiej. I Lubelski Konkurs Szk[...]

Olimpijczycy żywienia DOI:

Czytaj za darmo! »

Celem olimpiady jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia sprzyjającego promocji zdrowia, podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. Temat przewodni XXII edycji olimpiady, to: "Owoce i warzywa - przetwórstwo i rola w żywieniu".Organizatorami olimpiady są Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zespół Szkół nr 6 im. Gen. J. Sowińskiego w Szczecinie. Współorganizatorem 22. edycji był Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, w którym w dniach 22-24 marca br. odbywał się etap centralny. Aż 61 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całe[...]

 Strona 1