Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Eugeniusz Piotrowski"

Technika i technologia uboju trzody chlewnej w zmodernizowanej linii

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyposażenie techniczne i technologię uboju trzody chlewnej w linii ubojowej zaprojektowanej przez autora artykułu.Trzoda chlewna dowożona jest do zakładów mięsnych samochodami, przy czym czas transportu nie przekracza 8 godzin. Zwierzęta lub partie zwierząt kierowane do uboju są identyfikowane w celu oznaczenie ich pochodzenia. Rozładunek na zadaszoną rampę odbywa się poprzez pom[...]

Wytyczne do projektów branżowych związanych z budową zakładu przetwórstwa spożywczego

Czytaj za darmo! »

Producenci produktów spożywczych, w szczególności podejmujący modernizację lub budowę zakładów, znajdą w artykule kompleksową informację w zakresie wytycznych do projektowania.Pomieszczenia, w których przygotowuje się, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze muszą być projektowane z uwzględnieniem dobrej praktyki higieny żywności, w tym ochrony przed zanieczyszczeniem. Wymogi dla br[...]

Technologia i technika uboju bydła oraz zagrożenia bezpieczeństwa pracy

Czytaj za darmo! »

Przyjęcie i magazynowanie żywca Bydło dowozi się specjalistycznymi samochodami lub na przyczepach, przy czym czas przewozu nie może przekraczać ośmiu godzin. Kryteria transportu oraz wymagania dla środków transportu precyzuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, zmieniające Dyrektywy 64/43[...]

 Strona 1