Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DANIEL JAN KOWALSKI"

Metoda 5S jako fundament efektywnego procesu optymalizacji przedsiębiorstwa DOI:10.15199/60.2018.08.1


  Wprowadzenie Miarą skuteczności racjonalnego funkcjonowania systemów wytwórczych są określone wskaźniki definiujące ich efektywność techniczną, technologiczną (operacyjną), ekonomiczną etc. W świetle istniejących wyzwań związanych z rozwojem technik wytwórczych i dużej konkurencji, co dotyczy również przedsiębiorstw włókienniczych, rekomendowana jest koncepcja LEAN wraz z jej różnymi metodami, m.in. 5S. Wielu autorów prac naukowych oraz praktyków biznesowych pokazuje, że organizacja procesów wytwórczych w oparciu o metodę, a wręcz o filozofię Lean, przynosi wyraźne korzyści ekonomiczne. Potwierdzają to przeprowadzone analizy przez Lean Enterprise Institute Polska, na podstawie których określono odpowiednie wskaźniki: - wydajność zwiększona o 66%, - wykorzystanie maszyn zwiększone o 59% (do pomiaru zastosowano wskaźniki OEE - Overall Equipment Effectiveness), - zapasy w toku produkcji zmniejszone nawet o 80%, - powierzchnia pod produkcję mniejsza o 61%, - czas przejścia od surowca do wyrobu gotowego mniejszy o 70%, - czas przezbrojenia mniejszy o 96% [1]. Właściciele przedsiębiorstw po wprowadzeniu Lean Manufacturing osiągnęli dodatkowo: poprawę jakości, spadek liczby reklamacji, redukcję odpadów, wzrost usprawnień oraz poprawę komunikacji [1]. Lean Manufacturing ma liczne narzędzia służące poprawie produktywności, usprawnień dokonywanych w organizacji procesów oraz eliminacji marnotrawstwa. W literaturze przedmiotu kluczowe metody to [2, 3]: - 5S - polegająca na dążeniu do tworzenia czystych i uporządkowanych stanowisk pracy, Jedna firma tysiące kolorów Oferujemy panstwu swoje usługi w zakresie: barwienia, bielenia i uszlachetniania wyrobów włókienniczych. Zapraszamy do współpracy w wykanczaniu zarówno tkanin, jak i dzianin ze wszelkich surowców. Posiadamy mozliwosc uszlachetniania wyrobów włókienniczych w zakresie obróbki: q chemicznej (barwienie, bielenie, biopolerowanie enzymatyczne, apreturowanie, antypilling, itp);[...]

Metoda TPM w optymalizacji procesów produkcyjnych DOI:10.15199/60.2018.12.1


  Wprowadzenie Utrata sprawności eksploatacyjnej środka technicznego, pogorszenie parametrów procesu produkcyjnego, a w konsekwencji jakości wyrobu - to problemy, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Wielu z nich, za jedyne, bądź najlepsze rozwiązanie, prowadzące do zwiększenia efektywności całego procesu, uzna zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, wyposażonych przeważnie w odpowiednie rozwiązania diagnostyczne. Wiąże się to z określonym obciążeniem finansowym przedsiębiorstwa i nie zawsze zagwarantuje w dłuższym okresie oczekiwaną efektywność procesu produkcyjnego, np. jeżeli serwisowanie środka produkcyjnego nie przebiega prawidłowo lub gdy pracownicy produkcji bezpośredniej czy obsługi technicznej nie zostali odpowiednio przeszkoleni [1-3] (rys. 1.). Znacząca poprawa efektywności widoczna jest dzięki wdrożeniu właściwie zaprojektowanego planu utrzymania ruchu, kompleksowemu i skutecznemu przeszkoleniu pracowników oraz zaangażowaniu operatorów maszyn do diagnozowania ich stanu technicznego. W związku z tym, iż działania o tym charakterze związane są z reorganizacją dotychczasowej pracy w przedsiębiorstwie, istotny jest dobór odpowiedniej metody zarządzania oraz indywidualne podejście w jej wdrażaniu (rys. 2.) [2]. Rys. 1. Obniżenie efektywności wykorzystania maszyn przy nieodpowiednim przygotowaniu systemu przeglądu maszyn [2] Rys. 2. Szanse wzrostu efektywności wykorzystania maszyny przy należytym wdrożeniu systemu planowanych przeglądów wraz z działaniami doskonalącymi [2] W realizację powyższych celów, w tym: w poprawę organizacji pracy, zwiększenie produktywności, podniesienie skuteczności i efektywności maszyn, zapewnienie standardów w konserwacji urządzeń, pierwszorzędnie wpisuje się metoda TPM (Total Productive Maintenance), w wolnym tłumaczeniu oznaczająca system pracy bezawaryjnej. Metoda ta stosowana jest w różnych branżach na całym świecie. Ponieważ przynosi pozytywne wyniki, rekomendow[...]

 Strona 1