Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANITA ILSKA"

Rada Główna SWP obradowała w Konopnicy DOI:


  W dniach 25-26 września br. w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Łódzkiej "Dworek" w Konopnicy odbyło się posiedzenie Rady Głównej Stowarzyszenia Włókienników Polskich. W obradach, które poprowadził Jan Wojtysiak, przewodniczący Rady Głównej, wzięli udział: członkowie Zarządu Głównego z prezesem Elwirą Zarębą, dyrektor biura, prezesi oddziałów z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Częstochowy, Białegostoku, Torunia oraz Jan Berenda, założyciel koła SWP w Żarach, a także inicjator powstania Muzeum Włókiennictwa w tym mieście. Podczas obrad przedstawiono raport z działalności Zarządu Głównego SWP. Ważnym wydarzeniem było spotkanie współorganizowane z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej poświęcone wspomnieniom o honorowym prezesie stowarzyszenia, prof. Januszu Szoslandzie. Profesor był m.in. pomysłodawcą biegu Textilcross i od 2015 roku, na wniosek SWP, tej włókienniczej imprezie sportowej nadano jego imię. Jednym z celów działalności Stowarzyszenia Włókienników Polskich jest propagowanie włókiennictwa. W związku z tym stowarzyszenie w marcu br. współorganizowało wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym seminarium pt. "Włókiennictwo - nowe rozdanie", a także organizowało część włókienniczą Forum Gospodarczego w Łodzi. Udanym przedsięwzięciem szkoleniowym[...]

XII Sympozjum Naukowo-Techniczne Knit Cert "Kształtowanie przyszłości dzianin. Bezpieczeństwo i ekologia tekstyliów" DOI:


  "Kształtowanie przyszłości dzianin. Bezpieczeństwo i ekologia tekstyliów" - to tytuł XII Sympozjum Naukowo-Technicznego Knit Cert zorganizowanego w dniach 17-18 maja br. w Bronisławowie przez Instytut Włókiennictwa. W spotkaniu wzięło udział 97 przedstawicieli świata nauki oraz przemysłu zainteresowanych zagadnieniami związanymi z branżą dziewiarską oraz certyfikacją tekstyliów, które ujęto w 29 referatach.Pierwszego dnia odbyła się sesja ogólna oraz sesja dotycząca ekologii tekstyliów. Na początku omówiono rolę i zadania Instytutu Włókiennictwa w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań branży włókienniczej. Następnie przedstawiono działania organów celnych w zakresie granicznych kontroli wyrobów włókienniczych oraz wyrobów podlegających dyrektywie dotyczącej środków ochrony indywidualnej. Na przykładach zaprezentowano przypadki zatrzymania towarów z powodu braku bądź niezgodności oznakowania CE lub/oraz deklaracji zgodności. W kolejnym wystąpieniu [...]

49. Międzynarodowy Kongres IFKT DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 2-4 października br. w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi Polska Sekcja Międzynarodowej Federacji Technologów Dziewiarzy IFKT (International Federation of Knitting Technologists) oraz Instytut Włókiennictwa zorganizowały 49. Międzynarodowy Kongres IFKT zatytułowany "Stepping into the future...". W trzydniowym spotkaniu wzięło udział prawie 50 przedstawicieli nauki oraz przemysłu z 12 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej.[...]

Metoda 5S jako fundament efektywnego procesu optymalizacji przedsiębiorstwa DOI:10.15199/60.2018.08.1


  Wprowadzenie Miarą skuteczności racjonalnego funkcjonowania systemów wytwórczych są określone wskaźniki definiujące ich efektywność techniczną, technologiczną (operacyjną), ekonomiczną etc. W świetle istniejących wyzwań związanych z rozwojem technik wytwórczych i dużej konkurencji, co dotyczy również przedsiębiorstw włókienniczych, rekomendowana jest koncepcja LEAN wraz z jej różnymi metodami, m.in. 5S. Wielu autorów prac naukowych oraz praktyków biznesowych pokazuje, że organizacja procesów wytwórczych w oparciu o metodę, a wręcz o filozofię Lean, przynosi wyraźne korzyści ekonomiczne. Potwierdzają to przeprowadzone analizy przez Lean Enterprise Institute Polska, na podstawie których określono odpowiednie wskaźniki: - wydajność zwiększona o 66%, - wykorzystanie maszyn zwiększone o 59% (do pomiaru zastosowano wskaźniki OEE - Overall Equipment Effectiveness), - zapasy w toku produkcji zmniejszone nawet o 80%, - powierzchnia pod produkcję mniejsza o 61%, - czas przejścia od surowca do wyrobu gotowego mniejszy o 70%, - czas przezbrojenia mniejszy o 96% [1]. Właściciele przedsiębiorstw po wprowadzeniu Lean Manufacturing osiągnęli dodatkowo: poprawę jakości, spadek liczby reklamacji, redukcję odpadów, wzrost usprawnień oraz poprawę komunikacji [1]. Lean Manufacturing ma liczne narzędzia służące poprawie produktywności, usprawnień dokonywanych w organizacji procesów oraz eliminacji marnotrawstwa. W literaturze przedmiotu kluczowe metody to [2, 3]: - 5S - polegająca na dążeniu do tworzenia czystych i uporządkowanych stanowisk pracy, Jedna firma tysiące kolorów Oferujemy panstwu swoje usługi w zakresie: barwienia, bielenia i uszlachetniania wyrobów włókienniczych. Zapraszamy do współpracy w wykanczaniu zarówno tkanin, jak i dzianin ze wszelkich surowców. Posiadamy mozliwosc uszlachetniania wyrobów włókienniczych w zakresie obróbki: q chemicznej (barwienie, bielenie, biopolerowanie enzymatyczne, apreturowanie, antypilling, itp);[...]

Metoda TPM w optymalizacji procesów produkcyjnych DOI:10.15199/60.2018.12.1


  Wprowadzenie Utrata sprawności eksploatacyjnej środka technicznego, pogorszenie parametrów procesu produkcyjnego, a w konsekwencji jakości wyrobu - to problemy, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Wielu z nich, za jedyne, bądź najlepsze rozwiązanie, prowadzące do zwiększenia efektywności całego procesu, uzna zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, wyposażonych przeważnie w odpowiednie rozwiązania diagnostyczne. Wiąże się to z określonym obciążeniem finansowym przedsiębiorstwa i nie zawsze zagwarantuje w dłuższym okresie oczekiwaną efektywność procesu produkcyjnego, np. jeżeli serwisowanie środka produkcyjnego nie przebiega prawidłowo lub gdy pracownicy produkcji bezpośredniej czy obsługi technicznej nie zostali odpowiednio przeszkoleni [1-3] (rys. 1.). Znacząca poprawa efektywności widoczna jest dzięki wdrożeniu właściwie zaprojektowanego planu utrzymania ruchu, kompleksowemu i skutecznemu przeszkoleniu pracowników oraz zaangażowaniu operatorów maszyn do diagnozowania ich stanu technicznego. W związku z tym, iż działania o tym charakterze związane są z reorganizacją dotychczasowej pracy w przedsiębiorstwie, istotny jest dobór odpowiedniej metody zarządzania oraz indywidualne podejście w jej wdrażaniu (rys. 2.) [2]. Rys. 1. Obniżenie efektywności wykorzystania maszyn przy nieodpowiednim przygotowaniu systemu przeglądu maszyn [2] Rys. 2. Szanse wzrostu efektywności wykorzystania maszyny przy należytym wdrożeniu systemu planowanych przeglądów wraz z działaniami doskonalącymi [2] W realizację powyższych celów, w tym: w poprawę organizacji pracy, zwiększenie produktywności, podniesienie skuteczności i efektywności maszyn, zapewnienie standardów w konserwacji urządzeń, pierwszorzędnie wpisuje się metoda TPM (Total Productive Maintenance), w wolnym tłumaczeniu oznaczająca system pracy bezawaryjnej. Metoda ta stosowana jest w różnych branżach na całym świecie. Ponieważ przynosi pozytywne wyniki, rekomendow[...]

Innowacyjne rozwiązania tekstroniczne na przykładzie odzieży dla branży budowlanej1) DOI:10.15199/60.2017.04.1


  W ostatnich latach zastosowanie elektronicznych układów w tekstyliach rozwija się bardzo dynamicznie. Postęp technologii daje nowe możliwości przesyłania danych, wytwarzania mikroczujników, integracji systemów elektronicznych, sposobów ich zasilania oraz inkorporowania w odzież. Trend implementowania wielofunkcyjnych układów występuje w odzieży użytkowanej w wielu branżach. Istnieje możliwość zaprojektowania zróżnicowanych kompozycji pomiarowych w zależności od założonego przeznaczenia odzieży. Nowe wyroby wielofunkcyjne mają zdolności do monitorowania zmian związanych z aktywnością człowieka oraz warunkami środowiska, mając na uwadze wsparcie funkcji ;zjologicznych, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez kontrolowanie funkcji życiowych lub ostrzeganie o niebezpieczeństwie. Potencjał transferu danych, w celu przesyłania pozyskanych informacji, zwiększa skuteczność komunikacji pomiędzy kilkoma ośrodkami. W literaturze istnieje wiele przykładów zastosowań rozwiązań tekstronicznych w odzieży specjalistycznej służącej ochronie i bezpieczeństwu użytkowników w takich obszarach jak: medycyna, ratownictwo (górskie, straż, górnictwo), wojsko, astronautyka, energetyka, turystyka, sport, ale także w odzieży powszechnie stosowanej, jak również podążającej za trendami mody m.in. odzieży przeznaczonej do rozrywki i relaksu o nowoczesnym wzornictwie i efektownym wykończeniu [1, 2, 3, 4, 5]. Liczne wyroby świadczą o tym, że dysponując innowacyjnymi rozwiązaniami tekstronicznymi możliwe jest zaprojektowanie specjalistycznej odzieży roboczej rozbudowanej o nowe właściwości wspomagające jej funkcjonalność poprzez wielokierunkową ochronę człowieka w środowisku pracy. Według wstępnych danych statystycznych z 2016 roku, opublikowanych w marcu 2017 roku przez GUS, branża budowlana została sklasy;kowana na czwartej pozycji wśród branż (po przetwórstwie przemysłowym, handlu - naprawie pojazdów samochodowych i transporcie), w których wy[...]

 Strona 1