Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TRACZEWSKA MAGDALENA SITARSKA"

Wpływ struktury fizycznej podłoża na rozwój błony biologicznej

Czytaj za darmo! »

Obecność bakterii w wodzie wodociągowej jest rezultatem niedoskonałości procesów uzdatniania i dezynfekcji, co stwarza problem wtórnego mikrobiologicznego skażenia wody będącego czynnikiem między innymi tworzenia się obrostów biologicznych na wewnętrznych powierzchniach rur. Pierwszym etapem tworzenia biofi lmu jest adhezja mikroorganizmów do podłoża zależna przede wszystkim od szorstkości powierzchni. W ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem cieszą się rurociągi wykonane z tworzyw sztucznych (PCW, PE, PB, PP), wykorzystywane obecnie zarówno w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, jak również jako magistrale czy instalacje przemysłowe. Materiały te charakteryzują się stosunkowo niewielką chropowatością, nie posiadają jednak cech antymikrobowych i stąd na ich powierzchni mogą powstawać obrosty mikrobiologiczne. Dodatkowo substancje stosowane przy ich produkcji mogą ulegać wypłukiwaniu, stanowiąc potencjalne źródło węgla i energii dla mikroorganizmów. W ramach badań przeprowadzono ocenę podatności na zasiedlanie przez drobnoustroje obecne w wodzie wodociągowej materiałów syntetycznych różniących się strukturą fi zyczną powierzchni. Wykazano, że drobnoustroje obecne w wodzie wodociągowej w różnym stopniu zasiedlają powierzchnie materiałów syntetycznych z jakich wykonywane są rurociągi, formułując dojrzałe formy biofi lmu. Ponadto w rezultacie aktywności metabolicznej mikroorganizmów powstają zmiany korozyjne powierzchni badanych materiałów syntetycznych. Słowa kluczowe: błona biologiczna, sieć wodociągowa, powierzchnia materiałów syntetycznych Substrate physical structure impact on the development of biofi lm The presence of bacteria in tap water is the result of the imperfect processes of water treatment and disinfection,This becomes a major issue in the event of secondary microbial water contamination, which may result in the development of biofi lms on the inside surfaces of water pipes. The fi rst stage of biofi lm development is[...]

 Strona 1