Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Matejuk"

Optyka dla Marynarki

Czytaj za darmo! »

Warszawa była pierwszym w cesarstwie rosyjskim miastem, w którym w połowie XIX w. rozpoczęto seryjne wytwarzanie przyrządów optycznych. W końcu wieku kilkanaście firm produkowało zarówno soczewki okularowe, jak również skomplikowane przyrządy optyczne.Do najbardziej znanych ówczesnych firm należały: G. Gerlach. Fabryka Instrumentów Geodezyjnych i Rysunkowych, Michał Pick. Fabryka Mechaniczno- Optyczna oraz Aleksander Ginsberg i S-ka. Zakład Mechaniczno-Optyczny FOS. Pierwsza z nich specjalizowała się w produkcji przyrządów geodezyjnych mających zastosowanie w budowie linii kolejowych, mostów, kopalń itp. Ponadto miała wyłączność znanej amerykańskiej firmy "Underwood" na sprzedaż maszyn do pisania i arytmometrów na terenie Królestwa Polskiego i Cesarstwa. W celu zwiększenia sprzedaży i zapewnienia obsługi serwisowej utworzono na terenie Rosji dwa sklepy firmowe: jeden w Moskwie, a drugi w Petersb[...]

Maksymilian Pluta DOI:

Czytaj za darmo! »

Profesor Maksymilian Pluta urodził się 28 lutego 1929 r. we wsi Karwin oddalonej 25 km od Krakowa. Studia wyższe z fizyki rozpoczął w 1949 r. na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem przeniósł się na Uniwersytet Warszawski i tu obronił pracę magisterską, której tematem było "Niskokątowe rozproszenie promieni rentgenowskich na próbkach węgla". Dyplom magistra fizyki otrzymał 23 czerwca 1954 r. Pracę zawodową rozpoczął w 1953 r. w Zakładzie Optyki Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Szybko awansował, w maju 1963 r. został mianowany adiunktem, a rok później - samodzielnym pracownikiem naukowo-badawcz[...]

WSPOMNIENIE dr hab. inż. Zdzisław MRUGALSKI (1930-2017) DOI:

Czytaj za darmo! »

22 października 2017 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Zdzisław Mrugalski, profesor Politechniki Warszawskiej, wielce zasłużony w dziedzinie polskiej mechaniki precyzyjnej a szczególnie techniki zegarowej. Urodził się 22 kwietnia 1930 r. w Brzustowni pow. Śrem. Dyplom czeladnika zegarmistrzowskiego uzyskał w lipcu 1948 r. Naukę w Warszawskim Liceum Zegarmistrzowskim rozpoczął w 1949 r., a zakończył z wyróżnieniem w 1951 r. uzyskując dyplom "przodownika nauki i pracy społecznej". W latach 1951-56 studiował na Politechnice Warszawskiej uzyskują[...]

Błyskawica optyką silna DOI:

Czytaj za darmo! »

24 listopada 2017 r. odbyły się w Gdyni na pokładzie ORP "Błyskawica" obchody 80 rocznicy podniesienia bandery tego okrętu. W budowie okrętów w stoczni brytyjskiej uczestniczyły polskie przedsiębiorstwa. Warto dziś po upływie przeszło 80 lat prześledzić współpracę Polskiej Marynarki Wojennej z krajowym producentem urządzeń optyczno- mechanicznych. PZO idzie do marynarki Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW) przez cały okres międzywojenny realizowało politykę Ministerstwa Spraw Wojskowych maksymalnego zaopatrywania się w uzbrojenie i sprzęt u polskich producentów. Gdy nie było możliwości zakupów w kraju, starano się zapewnić udział polskich firm w wykonawstwie zamówionego za granicą uzbrojenia. Wyrazem tej polityki były decyzje KMW podjęte w związku z zamówieniem w Wielkiej Brytanii dwóch[...]

 Strona 1