Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EWA KOTARBIŃSKA"

Skuteczność indywidualnych ochron słuchu

Czytaj za darmo! »

Pomimo wielu uregulowań prawnych w Europie, dotyczących ochrony przed hałasem w środowisku pracy, około 10% pracowników w krajach Unii Europejskiej jest narażonych na hałas o poziomie zagrażającym prawidłowemu działaniu ich organu słuchu, co skutkuje tym, że głuchota zawodowa zajmuje jedno z pierwszych miejsc na krajowych listach chorób zawodowych [1]. Dyrektywa 2003/10/EC [2] Parlamentu Europejskiego i Rady zobowiązuje pracodawców do oceny i, jeśli zachodzi taka potrzeba, do pomiaru hałasu na jaki narażeni są pracownicy. Jeżeli ryzyka wynikającego z narażenia na hałas nie można uniknąć za pomocą innych środków, pracodawca powinien udostępnić pracownikom właściwie dobrane indywidualne ochrony słuchu oraz zapewnić ich stosowanie. Prawidłowo dobrane ochrony słuchu gwarantują obn[...]

Badania indywidualnego tłumienia wkładek przeciwhałasowych subiektywną metodą wyrównywania głośności

Czytaj za darmo! »

Akty prawne, zarówno krajowe, jak i europejskie, wdrażające postanowienia Dyrektywy 2003/10/EC Parlamentu Europejskiego i Rady [1], nakładają obowiązek stosowania ochronników słuchu w środowisku pracy, gdy wartości wielkości charakteryzujących hałas przekraczają parametry dopuszczalne. Pomimo tych uregulowań prawnych, których celem jest zabezpieczenie organu słuchu przed negatywnymi skutkami oddziaływania hałasu, głuchota zawodowa zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście chorób zawodowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej [2, 3]. Główną przyczyną tego katastrofalnego stanu jest fakt, że ochronniki słuchu w warunkach rzeczywistych zazwyczaj nie tłumią hałasu w tak dużym stopniu, jak to wskazują wyniki badań laboratoryjnych w procesie certyfikacji [4, 5]. W niektórych krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych istnieją zalecenia korygowania wartości tłumienia wyznaczonych w procesie certyfikacji. Przykładowo, Niemcy [6] proponują następujące korekty: 5 dB dla nauszników przeciwhałasowych, 9 dB w przypadku wkładek przeciwhałasowych jednokrotnego użytku, 6 dB dla wkładek o niestandardowych kształtach, 5 dB dla wkładek przeciwhałasowych wielokrotnego użytku ze sprężyną dociskową oraz 3 dB dla wkładek formowanych indywidualnie dla użytkownika. Anglicy proponują [7] odejmowanie 4 dB od zmierzonych wartości tłumienia dla wszystkich rodzajów ochronników. Amerykanie zalecają [8] pomniejszanie wartości zmierzonych w laboratorium o 25% w przypadku nauszników przeciwhałasowych, o 50% w przypadku wkładek przeciwhałasowych indywidualnie formowanych dla użytkownika oraz o 75% dla wszystkich pozostałych rodzajów wkładek. W ramach współpracy pomiędzy Zakładem Elektroakustyki Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej i Laboratorium Badawczym Sperian Hearing Protection Howard Leight (Santiago, USA) przeprowadzono badania tłumienia wkładek przeciwhałasowych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Prowadzono j[...]

 Strona 1