Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Boruc"

Common Data Environment (CDE) - poszukiwanie środowiska współpracy dla BIM DOI:10.15199/33.2018.07.22


  ofer- DOI: 10.15199/33.2018.07.22 Common Data Environment (CDE) - poszukiwanie środowiska współpracy dla BIM inż. Jacek Boruc1) Rys. 1. Zarządzanie danymi i dokumentami na platformach CDE wg PAS 1192:2007 69 BIM W BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2018 (nr 551) cie dwóch czołowych dostawców systemów EDM - globalnego dostawcy oprogramowaniaAEC (Architecture, Engineering & Construction) oraz dostawcy z grupy Vinci - jednego z największych na świecie koncernów w sektorze budownictwa i usług powiązanych, w którego skład wchodzą m.in. Vinci Construction, Warbud SA, Sixens Digital Site. Ocena zaproponowanych rozwiązań wiązała się nie tylko z poznaniem i próbą ich zrozumienia, ale także z ich przetestowaniem przez wytypowane zespoły produkcyjne (rysunek 2).Wartykule nie będę podawał nazw produktów, lecz skupię się na zaobserwowanych tendencjach. EDM Obieg dokumentów tworzony w środowiskach SaaS charakteryzuje się pewną specyfiką związaną z zapewnieniemdostępu do danych w kontekście praw, w tym licencji, opłat, odpowiedzialności. Tylko jeden z dostawców gwarantował systemową możliwość dostępu do wprowadzonych i procedowanych informacji także po cofnięciu zgód przez stronę inicjującą i opłacającą usługę SaaS. Jest to o tyle istotne, że poszczególni uczestnicy projektu z chwilą utraty dostępu do platformy mogą mieć problemy z informacjami o podejmowanych decyzjach z przeszłości. Archiwizacja kompletu danych na własny użytek w tego typu rozwiązaniach jest praktycznie niemożliwa.Wposzczególnych systemach zasady definiowania i akceptacji obiegu dokumentów są różne i należy na to zwrócić szczególną uwagę. O ile oba wspomniane rozwiązania wyrosłe z obsługi dokumentów można uznać za funkcjonalne, to[...]

Zapewnienie wodoszczelności w żelbetowych konstrukcjach niecek basenowych

Czytaj za darmo! »

Niecki basenowe wymagają poprawności wykonania wielu elementów w trakcie wszystkich faz realizacji. Do najistotniejszych należy zachowanie geometrii obiektu oraz wodoszczelności przegród. W przypadku basenów prefabrykowanych o konstrukcji z tworzyw sztucznych, stalowych lub konstrukcji metalowo-żelbetowej typu Myrtha za zapewnienie tych cech odpowiedzialna jest odpowiednia warstwa wykończeniowa i sposób jej łączenia. W przypadku konstrukcji żelbetowej problem jest złożony. Z własnego doświadczenia wiemy, że zagadnienie to jest marginalizowane na etapie projektowania. Projektant często nie zastanawia się nad poprawnością rozwiązania lub optymalizacją projektu, a firmy wykonawcze często nie mają możliwości zmiany warunków realizacyjnych i wiedzy na temat konieczności zmiany. W[...]

Konferencja buildingSMART Summit w Paryżu DOI:10.15199/33.2018.05.29


  Wpierwszym tegorocznym numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” w artykule pt. „Utworzymy oddział buildingSmartwPolsce” przedstawiono cele i zasady organizacji buldingSMART (bS), której centralny organ stanowi buildingSMART International [bSI], a także podjętą inicjatywę powołania oddziału bS w Polsce (http://buildingsmart.org.pl). Dwa razy w roku bS organizuje międzynarodowe konferencje pod nazwą building- SMART Summit. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w Paryżu (26 – 29 marca 2018 r.) i zgromadziło ok. 400 uczestników reprezentujących 38 krajów i 225 firm zainteresowanych realizacją koncepcji openBIM. Polskę i podmioty zaangażowane w tworzenie oddziału bS w naszym kraju reprezentowała silna sześcioosobowa grupa przedstawicieli firm: WARBUDS.A.,HOCHTIEF Polska S.A. iBIMPOINTsp. z o.o.[...]

 Strona 1