Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA CELUCH"

Optymalizacja czasu obliczeń symulacji elektromagnetycznych prowadzonych metodąFDTD DOI:10.15199/13.2015.7.6


  Metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) [1-5] jest powszechnie stosowana przy projektowaniu układów wielkich częstotliwości. Historia jej praktycznego wykorzystania przez inżynierów-projektantów trwa już około dwóch dekad. To niewiele w porównaniu do czasu rozwoju techniki, ale bardzo dużo w historii powszechnego zastosowania komputerów osobistych. Byliśmy w tym czasie świadkami niezwykle burzliwej ewolucji komputerów, zarówno w dziedzinie sprzętu jak i oprogramowania [6]. Możliwości obliczeniowe powszechnie dostępnej aparatury wzrosły wiele rzędów wielkości. Nie oznacza to, że podstawowe problemy zastosowania symulatorów elektromagnetycznych zostały rozwiązane. Wprost przeciwnie, wydaje się, że jest tu zasadne powiedzenie, iż "apetyt rośnie w miarę jedzenia". Inżynierowie, zachęceni nowymi możliwościami, stawiają zadania, które jeszcze niedawno kwitowane byłyby krótkim określeniem - nierealne. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że ogólny postęp techniki obliczeniowej jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym proporcjonalnego postępu w dziedzinie symulacji elektromagnetycznych. Dla przykładu, w dekadzie 1990-2000 zdecydowany postęp w częstotliwości zegarów nie przekładał się na równie szybki postęp w możliwościach obliczeniowych symulatorów, podczas gdy w dekadzie 2000-2010 możliwości symulatorów wzrosły niewspółmiernie do nieznacznego wzrostu częstotliwości zegarów. W niniejszej pracy przedstawiamy analizę wyjaśniającą, które parametry nowoczesnych komputerów decydują o szybkości wykonywanych na nich symulacji metodą FDTD oraz jakie prace programistyczne należy wykonać, aby te parametry w pełni wykorzystać. Przytoczone są również wyniki własnych prac związanych z przygotowaniem symulatorów QW-3D oraz QW-V2D (opracowanych od początku z udziałem autorów tego artykułu) do optymalnego wykorzystania możliwości dostępnego sprzętu komputerowego. Miara szybkości symulacji FDTD Dwadzieścia lat temu inżynierom u[...]

Simulations of heating efficiency in domestic microwave ovens

Czytaj za darmo! »

Over the last two decades, the finite-difference time-domain (FDTD) method has become very popular in different areas of engineering applications. Its roots, and still the most popular usage, are in pure electromagnetic simulations for microwave circuit [1] and antenna design [2], telecommunications, radar technology, cosmic research, and many other fields of microwave and millimetre wave technology [3]. Since roughly the turn of the century, a growing interest can also be observed in FDTD solutions of microwave heating phenomena [1,4,5]. Due to high microwave power levels involved, these phenomena tend to be multiphysics by nature. Besides Maxwellian electromagnetics, they require simultaneous considerations of heat diffusion [6], thermal dependence of material parameters [7] [...]

 Strona 1