Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Gnat"

Jeszcze o patentach

Czytaj za darmo! »

Żeby coś opatentować nie wystarczy mieć pomysł jakiegoś rozwiązania i jego zastosowania. Niezbędne są jeszcze niemałe pieniądze, cierpliwość i energia połączona z wiarą w osiągnięcie zamierzonego celu.Ponadto zgłaszane rozwiązanie powinno posiadać "zdolność patentową", wnikliwie badaną przez Urząd Patentowy z wynikiem nie zawsze korzystnym dla patentującego. Skomplikowane procedury każdego potrafią zniechęcić i tylko prawdopodobieństwo uzyskania znaczących korzyści skłania twórców do podejmowania wyzwania. W "Przeglądzie Technicznym" nr 14- 15’09 z 19 lipca br. pisze o tym autor artykułu pt. Patent dla bogaczy?, przedstawiając czytelnikom, jakie to wielkie korzyści zdarzają się w świecie z patentowania. Jednakże sam tytuł tej notatki zawiera już sedno problemu, [...]

Czy powodzie muszą być nieszczęściem?

Czytaj za darmo! »

W 1934 roku przeżyłem pierwszą i jak dotąd największą powódź mojego życia. Na Podkarpaciu poczyniła ona wielkie spustoszenia i nie przypominam sobie, aby poza terenami górskimi wyrządziła szkody porównywalne z dzisiejszymi. Wtedy to właśnie zapadła decyzja o budowie zapory w Rożnowie, co w późniejszych latach rozszerzono na większość górskich rzek. Tegoroczne doświadczenia powodziowe skłaniają do postawienia zasadniczego pytania o nieuchronność bezmiaru szkód i ludzkich cierpień oraz skuteczność działalności ochronnej. Rzecz dotyczy całokształtu gospodarki wodnej oraz odpowiedzialnych za nią gremiów naukowych i organów administracyjnyc[...]

Powódź a nauka pływania


  Z opóźnieniem przeczytałem artykuł "Nauka pływania" ("PT" 13/2010). Nie zwróciłbym nań uwagi, ponieważ pływanie dawno mam za sobą, lecz poruszono w nim aktualny temat. Sam pisałem o powodzi ("PT" 15-16/2010), więc ze względu na autora z zainteresowaniem artykuł przestudiowałem. Zastanowił mnie ton wypowiedzi, jakby dosadnio-ironiczny, chociaż nauki nigdy za dużo, nawet pływania. Czyżby autorowi chodziło o sprowokowanie dyskusji? Jeśli dobrze odebrałem intencję, to już się włączam.Pod pojęciem powodzi rozumie się niepożądane ilości wody, które nie mogąc pomieścić się w istniejących korytach spływowych, wtargnęły na tereny zamieszkałe i eksploatowane gospodarczo. Woda ta pochodzi najczęściej ze skoncentrowanego w czasie i miejscu obfitego opadu, a niekiedy również z gwałtownego topnienia śniegów, przerwania tam spiętrzających, ruchów tektonicznych itp. Zasięg powodzi bywa różny, a jej rozmiary mierzy się wielkością szkód[...]

Ekonomiczne aspekty klęsk żywiołowych


  Występujące ostatnio kataklizmy uzmysłowiły, że im bardziej rozwinięta cywilizacja, tym większy rozmiar szkód i strat materialnych. Okazało się, że nawet największe zabezpieczenia nie gwarantują pełnej ochrony. Wraz z osiadłym trybem życia i początkiem ludzkiej działalności gospodarczej coraz bardziej rosły szkody wyrządzane przez klęski żywiołowe. Unikano wprawdzie osiedlania na zagrożonych terenach, inwestowano w różne zabezpieczenia, lecz była to ochrona o ograniczonej skuteczności. Nabierano jednak doświadczenia, uczono się sposobów walki z przyrodą i angażowano coraz większe środki. Początko[...]

 Strona 1