Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Władysław SIELUK"

Ochrona radiologiczna..., kontrola bezpieczeństwa jądrowego..., zapobieganie terroryzmowi nuklearnemu...

Czytaj za darmo! »

Te złowieszczo brzmiące hasła wielu osobom z pewnością kojarzą się jedynie z fantastyką naukową. Niestety, wykorzystanie wielkich odkryć ubiegłego stulecia, związanych z rozszczepieniem jąder atomowych, niesie potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a nawet całych społeczności. Nie znaczy to jednak, że należy zaniechać rozwoju energetyki jądrowej, radioterapii czy medycznej diagnostyki radiologicznej. Współczesne technologie dają możliwość konstrukcji i budowy urządzeń umożliwiających wczesne wykrywanie i identyfikację takich zagrożeń. Firma RELPOL SA Zakład POLON w Zielonej Górze jest niekwestionowanym polskim prekursorem w dziedzinie produkcji tego typu urządzeń. Już od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku produkowaliśmy osprzęt elektroniczny stanowiący[...]

Dążenie do doskonałości w tworzeniu aparatury EAZ


  W połowie lat 90. ub.w. POLON - jako jedna z pierwszych firm w kraju - uruchomił produkcję terminali polowych do rozdzielni SN, pod powszechnie znaną dziś marką "CZIP" i kontynuował ją w strukturach RELPOL-u. Skrót CZIP powstał od słów "Cyfrowe Zabezpieczenia i Pomiary", a jednocześnie kojarzy się z pojęciem CHIP jako nazwą podzespołu stosowanego w elektronice. Dzięki dofinansowaniu projektu przez Komitet Ba[...]

Sterownik reklozera ziemnozwarciowego CZIP-SRZ firmy RELPOL S.A. DOI:


  Według statystyk krajowych operatorów sieci dystrybucyjnych, w napowietrznych sieciach SN, ponad 70% zakłóceń stanowią zwarcia doziemne. Powszechne w ostatnich latach metody detekcji i lokalizacji zwarć doziemnych, oparte na kryterium prądowym, z użyciem sensorów pola elektromagnetycznego, dostarczają tylko bardzo zgrubnych i niepewnych danych, wymagających dalszej weryfikacji. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności detekcji zwarć doziemnych wydaje się mocno uzasadnione zastosowanie kryteriów admitancyjnych w urządzeniach pracujących w głębi sieci i współpracujących z łącznikami mającymi zdolność wyłączania prądów ziemnozwarciowych. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest sterownik CZIP-SRZ, oferowany przez firmę RELPOL S.A. (rys. 1).Łączniki napowietrzne SN Obecnie na rynku dostę[...]

System CZIP-PRO nowe rozwiązania DOI:10.15199/74.2018.9.11


  Cyfrowe zabezpieczenia CZIP-PRO są polskim produktem opracowanym przez konstruktorów firmy Relpol S.A. przy współpracy z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej. W urządzeniu zaimplementowane zostały niezawodne algorytmy i kryteria zabezpieczeniowe, w tym unikalne algorytmy zabezpieczeń ziemnozwarciowych. CZIP-PRO - co nas wyróżnia? Na szczególną uwagę zasługują dwa nowe rozwiązania, tzn. adaptacyjne zabezpieczenie konduktancyjne, pozwalające na skuteczne wykrywanie zwarć doziemnych o rezystancji przejścia na poziomie do 8 kΩ oraz selektywne zabezpieczenie ziemnozwarciowe w polu transformatora uziemiającego. Polska myśl techniczna oraz wieloletnie doświadczenie na rynku zabezpieczeń pozwalają na bardzo dobre rozumienie potrzeb oraz bliską współpracę z krajowymi operatorami sieci energetycznych. Jesteśmy gotowi sprostać indywidualnym rozwiązaniom, zapewniamy bezpośredni kontakt z konstruktorami, własny serwis oraz pełen zakres konsultacji i szkoleń. Rozwój produktu we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi zapewnia aplikowanie nowoczesnych rozwiązań i unikalnych patentów. Jesteśmy liderem na polskim rynku w zakresie jakości tych urządzeń zarówno pod względem sprzętowym, jak i tym najważniejszym dla tego typu aparatury, czyli zapewnienia bezpieczeństwa i spełnienia wszelkich wymagań i kryteriów zabezpieczeniowych. Cechą wyróżniającą CZIP-PRO jest z pewnością również intuicyjność i łatwość obsługi. Jednym z podstawowych założeń cyfrowego zabezpieczenia CZIP-PRO (rys. 1) było zaprojektowanie jednego urządzenia dla wszystkich pól w rozdzielniach średnich napięć (z wyjątkiem automatyki SZR). Wyboru kompletnego pakietu funkcji przeznaczonych dla konkretnego pola dokonuje się z poziomu graficznego interfejsu użytkownika. W jednym urządzeniu CZIP-PRO zostały predefiniowane nastawy pól i oprogramowanie dla wszystkich pól rozdzielni. Takie podejście w bardzo dużym stopniu skraca czas i upraszcza proces uruchomi[...]

Dedykowany system WWW w modułach cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów DOI:10.15199/48.2018.11.04

Czytaj za darmo! »

Istnieje wiele typów systemów pomiarowo - sterujących, które nadzorują pracę ważnych obiektów i urządzeń, np. związanych z produkowaniem i dostarczaniem energii elektrycznej. Wiele z tych systemów instalowanych jest w miejscach trudno dostępnych np. w miejscach gdzie jest produkowana energia w elektrowniach wiatrowych. Tego typu systemy przygotowane są do automatycznej i samodzielnej pracy w trybie ciągłym. Nadzór nad poprawnością działania tych urządzeń możliwy jest za pomocą systemów klasy SCADA, które wykorzystują określone protokoły komunikacyjne w które są wyposażane urządzenia pomiarowo - sterujące. Coraz powszechniejsze staje się także wykorzystanie sieci lokalnych do nadzorowania pracy urządzeń w czasie rzeczywistym [1, 2]. Tego typu rozwiązania są znane już od wielu lat, jednak są to dość drogie systemy i w wielu przypadkach jest to przeszkodą w ich wdrażaniu przez wielu użytkowników. Spora grupa użytkowników jest zainteresowana wdrożeniem systemów o mniejszej funkcjonalności niż typowe systemy SCADA. Istnieje zapotrzebowanie na rozwiązania systemowe które są dedykowane dla konkretnych urządzeń i zastosowań [3], są łatwe w instalacji, konfiguracji i użytkowaniu, wykorzystują sieć Internet[4], technologie zgodne z IoT [5], urządzenia mobilne oraz nie są drogie. Technologie WWW od wielu lat obecne są w wielu gałęziach gospodarki, także w przemyśle [6, 7]. Możliwości współcześnie dostępnych rozwiązań pozwalają na budowanie aplikacji internetowych, które również mogą być wykorzystywane w zadaniach systemów pomiarowo - sterujących. W tym przypadku projektanci tego typu systemów muszą się zmierzyć z wieloma problemami związanymi z nawiązywaniem komunikacji z nadzorowanymi urządzeniami, przesyłaniem treści stron WWW do różnego typu urządzeń końcowych nie tylko komputerów PC, aktualizacją zawartości stron WWW, różną jakością połączeń sieciowych, bezpieczeństwem przesyłanych danych itp. W artykule zostaną omówione wybr[...]

Innowacyjne kryteria zabezpieczeń od skutków zwarć doziemnych w sieciach SN w systemie CZIP-PRO DOI:10.15199/48.2018.11.12

Czytaj za darmo! »

Głównym zadaniem urządzeń aparatury EAZ (Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa) jest eliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w sieciach średnich napięć i ochrona przed zagrożeniami porażeniowymi. Powszechnie stosowane w tych urządzeniach zabezpieczenia z grupy admitancyjnych [1] w dużym stopniu zapewniają bezpieczeństwo pracy w sieci i prawidłowo reagują na zakłócenia. Doświadczenia eksploatacyjne wskazują jednak, że w pewnych "trudnych warunkach" istniejące kryteria mogą być niewystarczające. Przykładem tego są zwarcia doziemne w obwodzie transformatora uziemiającego, które w praktyce traktowane są jako zwarcia na szynach zbiorczych. Nie są znane rozwiązania, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację wystąpienia doziemienia w polu transformatora potrzeb własnych i urządzeń przyłączonych do jego punktu gwiazdowego. Kryteria zerowoprądowe i zerowonapięciowe stosowane w tych przypadkach nie są selektywne, stąd w sieciach skompensowanych i z izolowanym punktem neutralnym działają tylko na sygnalizację i nie zapewniają pełnej ochrony obwodów pierwotnych rozdzielni od skutków zwarć doziemnych. W sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor może dojść nawet do wyłączenia transformatora zasilającego. Innym zjawiskiem obserwowanym w ostatnich latach, generującym problem w działaniu zabezpieczeń ziemnozwarciowych jest wzrastająca liczba trudno wykrywalnych zakłóceń o rezystancjach przejścia przekraczających kilka tysięcy omów. Wiąże się to ze wzrastającymi latem rezystywnościami gruntów, co powoduje znaczące obniżenie się wartości sygnałów pomiarowych filtrów składowych zerowych napięcia oraz prądu. Wartości te mogą być bliskie błędów pomiarowych. Skuteczna detekcja zwarć wysokooporowych jest bardzo istotna ze względu na ryzyko porażenia ludzi i zwierząt, do którego może dojść również nieświadomie, nie koniecznie przez bezpośredni kontakt z częścią czynną np. zerwanym przewodem. W tych trudnych [...]

Perspektywy rozwoju systemu CZIP

Czytaj za darmo! »

System CZIP (dla przypomnienia: skrót ten pochodzi od słów "cyfrowe zabezpieczenia i pomiary") ma już 13 lat. Zważywszy, że przy pewnych uproszczeniach pojęciem "zabezpieczenia" można również objąć automatyki elektroenergetyczne (np. SPZ, SCO), funkcje z początków opracowywania systemu zostały znacznie rozbudowane i poszerzone także o komunikację czy rejestrację zdarzeń oraz zakłóceń. W op[...]

 Strona 1