Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krystian Siwek"

Audyt energetyczny budynku w aspekcie redukcji współczynników EK i EP DOI:10.15199/8.2018.4.4


  WPROWADZENIE Audyt jest to ekspertyza mająca na celu uzyskanie wiedzy na temat zużycia energii w danym budynku, zespole budynków, gospodarstwie lub instalacji. Ma on dostarczać informacji na temat sposobów uzyskania oszczędności energii i ich rezultatach. Wykonanie audytu energetycznego jest nazywane audytingiem i jest to zespół czynności obejmujących ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w badanym obiekcie. Osobę wykonującą tego typu audyt nazywa się audytorem energetycznym. Jest to specjalista w zakresie środków technicznych oszczędzania energii i ochrony środowiska oraz w zakresie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji energooszczędnych, działający jako niezależny, obiektywny doradca [1, 13]. Należy pamiętać, że audytor jest traktowany jako rzeczoznawca. Jego zadaniem, oprócz oceny stanu istniejącego, jest zaproponowanie sposobów oszczędności energii, podanie przybliżonych kosztów ich wprowadzenia oraz wynikających z nich zysków. Jednym ze sposobów zmniejszania kosztów pozyskania energii jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ten kierunek energetyki od pewnego czasu zyskuje na popularności, ze względu na innowacyjność tego typu sposobów pozyskiwania energii. Ponadto jest metodą opłacalną dla osób użytkują- Rys. 1. Rozmiar dziury ozonowej w poszczególnych latach [14] energooszczędność 16 4/2018 energooszczędność cych budynki, w których zastosowano OZE. Oprócz tego nacisk na rozwój OZE wywiera również Unia Europejska, zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE [4]. Nacisk Unii Europejskiej jest związany z ilością emitowanego CO2 podczas produkcji energii, co wpływa na pogarszanie się z roku na rok stanu środowiska naturalnego na całym świecie. Wysoka emisja gazów cieplarnianych wpływa na powiększanie się dziury ozonowej. Nie napawa również optymizmem fakt, że mimo 95% redukcji emisji substancji niszczących warstwę ozonową, wiosenna stratosferyczna dziura ozonowa nad Antarktydą jest większa niż [...]

 Strona 1