Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA MIELCAREK"

Odzież ochronna dla pracowników w górnictwie dołowym DOI:10.15199/60.2018.08.3


  Odzież ochronna i robocza stanowi niezbędny środek ochrony pracownika w wielu gałęziach przemysłu i zastępuje odzież osobistą, chroniąc pracownika przed określonymi zagrożeniami. Wykorzystywana jest w konkretnych pracach, w których istnieje potencjalne zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę substancji szkodliwych. W przedsiębiorstwie górniczym szczególne zagrożenie stanowi: wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp. Z tego też względu projektowane są wybrane rodzaje odzieży stanowiące ochronę przed zagrożeniami występującymi w określonych warunkach pracy. 1. Warunki pracy w kopalni węgla kamiennego W kopalniach węgla kamiennego górnicy pracują w trudnych i niebezpiecznych warunkach pracy. Praca wykonywana jest na dużych głębokościach eksploatacji, gdzie panuje wysoka temperatura sięgająca 45°C i wysoka wilgotność względna powietrza w przedziale od 70 do 100%. Wzrost zagrożenia jest również powodowany maszynami górniczymi [2]. W celu poprawy warunków pracy stosuje się w wielu wyrobiskach różnego rodzaju klimatyzatory, bez schładzania powietrza, gdzie temperatura byłaby wyższa od dopuszczanej dla skróconego czasu pracy to jest 33°C [1, 2]. W tych trudnych warunkach pracy górnik powinien być wyposażony w odpowiednią odzież ochronną, która niejednokrotnie potęguje zjawisko dyskomfortu fizjologicznego. Komfort cieplny uzależniony jest od przepływu strumienia ciepła przez powierzchnię w kierunku zgodnym z gradientem temperatury. Strumień ciepła może składać się z ciepła unoszenia, przewodzenia i promieniowania, co również wpływa na ocenę przydatności odzieży ochronnej w danych warunkach. Niekorzystne właściwości odzieży ochronnej, czy też roboczej w odniesieniu do takich parametrów, jak opór pary wodnej, między dwoma stronami materiału i wynikającej z tej różnicy wielkości przepływu strumienia ciepła[...]

Odzież ochronna przeznaczona do prac leśnych w świetle aktów prawnych obowiązujących przy pozyskaniu drewna DOI:10.15199/60.2015.5.2


  Protective clothing for the purpose of forest work in terms of legislation on wood management Woodcutter profession is often associated with timber harvesting in forest management. Due to the working conditions and the specific nature of the profession of this work is included in the group competition at increased risk of accidents and occupational diseases formation. Felling of timber in forest areas is associated with the pulling down and the choice assortment of different types of trees. The main duties of the employee in the course of the wood-gaining include: - maintenance and operation of machinery and equipment, - analysis of the breeding and conservation of the forest, - marking workspaces to be felled, - felling and felling of trees (Tomczak A., Jelonek T., Grzywiński W., 2012). The basic tool in the work with pruning (felling, thinning early, thinning late, green-wood), and in the work related to the processing of raw wood into useful assortments (limbing, bucking) is a petrol chain saw together with chainsaw wood. The article presents a description of protective clothing intended for employees of the Forest Service. Keywords: forest management, felling of timber, woodcutter profession, accident during work, petrol chain saw, protective clothing. Odzież ochronna przeznaczona do prac leśnych w świetle aktów prawnych obowiązujących przy pozyskaniu drewna ANETA GRECKA, DOROTA MIELCAREK, ROBERT DROBINA DOI: 10.15199/60.2015.5.2 Przegląd - WOS 5/2015 29 WYROBY Wstęp W inżynierii materiałowej, budownictwie oraz innych gałęziach przemysłu, a także życiu codziennym, drewno i materiały z niego wykonane mają kluczowe znaczenie. Często materiały z tworzyw sztucznych mogą zastępować drewno, czy też wyroby z metalu, jednak istnieją gałęzie przemysłu, dla których tego typu surowiec jest kluczowym materiałem. Do tych gałęzi można zaliczyć: - przemysł meblarski, - przemysł papierniczy, - przemysł budowlany. Cechy, jakie posi[...]

 Strona 1