Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Samczyński"

Signal Processing Symposium SPS- 2009

Czytaj za darmo! »

Interdyscyplinarne sympozjum doktoranckie znane pod nazwą WILGA organizowane jest przez Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej (ISE PW) od 11 lat [1,2]. Pierwsze tego typu sympozjum miało miejsce w Wildze pod Warszawą w 1998 r. i od tego czasu odbywa cyklicznie w dwóch edycjach: styczniowej i majowej. W 2003 r., w ramach tego typu spotkań, po raz pierwszy zorganizowano międzynarodową konferencję SPS-2003 związaną z przetwarzaniem sygnałów, której oficjalnym językiem był język angielski. Pierwsza Konferencja Przetwarzania Sygnałów SPS-2003 odbyła się w dniach 23- 24.05.2003 w ośrodku wypoczynkowym MSWiA w Wildze k/Warszawy. Została ona organizowana przez ISE PW we współpracy z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji S.A. oraz organizacjami IEEE (SPS, AESS),[...]

Szybka beziteracyjna technika autoogniskowania obrazów radarowych

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach jesteśmy świadkami intensywnego rozwoju technik przetwarzania sygnałów radarowych pozwalających na uzyskiwanie wysokorozdzielczych zobrazowań powierzchni Ziemi [1-3]. W tym celu wykorzystywany jest radar umieszczony na ruchomej platformie (bezzałogowy statek powietrzny, samolot, bądź satelita) [1,3]. Zastosowanie radaru jako sensora pozwala na uzyskanie zobrazowania niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, pory dnia, czy nocy, w odróżnieniu od innych sensorów, takich jak na przykład kamera wizyjna. Podstawowym parametrem radaru przeznaczonego do zobrazowania powierzchni Ziemi jest jego rozróżnialność. W radarach zobrazowania dwuwymiarowego, można wyróżnić dwa rodzaje rozdzielczości (rozróżnialności) obiektów: rozróżnialność w odległości i rozróżni[...]

Detekcja sygnałów radarowych i estymacja ich parametrów z wykorzystaniem metod analizy czasowo-częstotliwościowej DOI:10.15199/ELE-2014-201


  Rozpoznanie elektroniczne jest jednym z głównych elementów wykorzystywanych na współczesnym polu walki elektronicznej. Głównym zadaniem współczesnych systemów rozpoznania ELINT (ang. Electronic Inteligence) jest wykrycie, estymacja parametrów i namierzanie m.in. źródeł sygnałów radarowych. Oprócz stricte wywiadowczych zastosowań, informacje te mogą być również bardzo użyteczne na potrzeby pasywnych odbiorników radarowych wykorzystujących jako źródła oświetlenia obce systemy radarowe. Jednym z głównych problemów odbiorników ELINT jest detekcja słabych sygnałów radarowych pochodzących z odległych źródeł oraz brak informacji a priori o charakterystyce analizowanych sygnałów radarowych [1, 2, 4]. W artykule przedstawiono algorytm pozwalający na detekcję słabych, charakteryzujących się niskim stosunkiem sygnał-szum sygnałów radarowych oraz estymację ich parametrów przy braku informacji a priori o odbieranym sygnale radarowym. W pierwszej części referatu przedstawiono krótką charakterystykę sygnałów wykorzystywanych w radiolokacji, które w dalszej części pracy są analizowane pod kątem detekcji i estymacji ich głównych parametrów z wykorzystaniem zaproponowanego algorytmu. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyniki weryfikacji zaproponowanego algorytmu z wykorzystaniem różnych rodzajów sygnałów radarowych, zarówno symulowanych, jak również pochodzących z rejestracji rzeczywistych. Sygnały z modulacją częstotliwości wykorzystywane w radiolokacji Sygnały z modulacją częstotliwości są powszechnie używane w wielu dziedzinach nauki, choć pierwotnie stosowane były głównie w radiolokacji [15]. Ważnym parametrem radaru jest rozróżnialność w odległości tj. minimalna odległość pomiędzy dwoma obiektami dla której są one widoczne jako obiekty rozdzielne. Decydując się na krótszy impuls uzyskujemy lepszą rozróżnialność w odległości zgodnie z wzorem [15]: (1) gdzie ρ - rozróżnialność odległościowa, Tp - czas trwania impulsu sondują[...]

Detekcja śmigłowców z wykorzystaniem radaru pasywnego pracującego w paśmie DVB-T DOI:10.15199/13.2016.4.4


  W artykule przedstawiono analizę echa rotora głównego oraz wynikające z niej możliwości detekcji helikopterów w radarach pasywnych wykorzystujących jako oświetlacz sygnały naziemnej telewizji cyfrowej. Zaprezentowano także wyniki symulacji oraz pomiarów przeprowadzonych przez Zespół Technik Radiolokacyjnych działający na Politechnice Warszawskiej. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem danych rzeczywistych zarejestrowanych podczas szeregu eksperymentów wykazały zgodność z przedstawionymi w artykule analizami teoretycznymi. Słowa kluczowe: radiolokacja, radiolokacja pasywna, radar pasywny DVB-T, detekcja śmigłowców, detekcja helikopterów.Wykrywanie śmigłowców i ich identyfikacja jest jednym z większych wyzwań współczesnej radiolokacji. Wynika to między innymi z faktu, że przy zastosowaniu klasycznych filtracji ech stałych metodami MTI/MTD (ang. Moving Target Indication/ Moving Target Detection) echo kadłuba helikoptera w zawisie lub przy małych prędkościach przelotowych może być odfiltrowane. Przy średnich prędkościach przelotowych częstotliwość dopplerowska może być relatywnie mała, w zakresie częstotliwości dopplerowskich ech obiektów naziemnych (takich jak samochody, pociągi itp.). Jednym z istotnych cech dystynktywnych echa helikoptera jest obecność składowych dopplerowskich pochodzących od elementów wirujących takich jak łopaty wirnika głównego [6], wirnika ogonowego [7] lub głowicy wirnika głównego [4]. W przypadku impulsowego radaru aktywnego o krótkim czasie oświetlenia wykrycie charakterystycznych błysków pochodzących od łopat jest dość mało prawdopodobne. Dużo lepsze efekty można uzyskać stosując radiolokację pasywną bazującą na oświetleniu falą ciągła, np. z nadajników radiowych FM (ang. Frequency Modulation) i telewizyjnych DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting-Terrestrial). W przypadku takich radarów czas obserwacji jest limitowany jedynie przez sposób przetwarzania sygnałów w odbiorniku i czas przebywania obiektu w [...]

Budowa Demonstratora Radaru FMCW w Oparciu o Architekturę SDR Urządzenia NI USRP DOI:10.15199/13.2018.3.2


  Obecnie architektura SDR (ang. Software-Defined Radio) staje się coraz popularniejsza w implementacji wielu systemów radiokomunikacyjnych [10]. Jest ona również bardzo pomocna w szybkiej budowie prototypów radarów [3, 4, 7, 9]. W tym celu często wykorzystuje się urządzenia USRP (ang. Universal Software Radio Peripheral). Urządzenie to pozwala na stworzenie w pełni funkcjonalnego demonstratora radaru. Radary klasy FMCW (ang. Frequency-Modulated Continuous -Wave) wykorzystują fakt, że korzystając z fali ciągłej możliwe jest uzyskanie wyższej energii nadawanego sygnału przy jego mniejszej mocy szczytowej. Kolejną zaletą wykorzystania radaru z falą ciągłą jest niższe prawdopodobieństwo wykrycia pracy radaru (ang. Lower Probability of Interception) przez urządzenia rozpoznawcze. Tej klasy radary wykorzystują modulację częstotliwości w celu pomiaru odległości do obiektu, natomiast pomiar częstotliwości Dopplera, a co za tym idzie prędkości radialnej realizowany jest na podstawie informacji o fazie sygnału echa. Jedną z najbardziej znaczących zalet tego typu radaru w kontekście przetwarzania sygnału jest możliwość uzyskania szerokiego pasma pracy i jednoczesnego wykorzystania przetworników analogowo-cyfrowych o niskiej częstotliwości próbkowania a co za tym idzie wysokiej dynamice [11]. W artykule opisano implementację tego typu radaru bez wykorzystania dodatkowych zewnętrznych układów analogowych z wyjątkiem wzmacniacza i dwóch anten. Architektura Pojęcie radia definiowanego programowo wykorzystywane jest do opisania szerokiej grupy systemów radiowych. W tym artykule jest ono rozumiane poprzez architekturę, w której przetwarzanie sygnału w paśmie podstawowym zaimplementowane za pomocą oprogramowania lub logiki program[...]

SAR/InSAR Raw Data Simulator using 3D terrain model


  The research on new SAR algorithms are based on the theoretical background, algorithms verification using simulations and real-life data tests. The real experiments are expensive and time consuming. Due to that many researchers and software developers put many efforts to design and develop efficient tools for SAR simulations. Last years it has been design and developed many SAR simulators using different solvers [1], [3], [4], [5], [6], [7]. One of the simulator has been proposed and design by Warsaw University of Technology in 2003 [1], [3]. Due to the available that time computational power, the simulator was used to test a SAR algorithms based on the simple scene definitions, which include few dominant scattering in the scene [1], [3]. Such solution allowed for testing most of SAR algorithms, where have been tested such phenomena as non-linear flight path, geometrical distortion of the SAR image, etc [8], [9], [11], [12]. The computational power and required computer memory in the solver used for simulation depends linearly with the number of scattering points in the scene. That time it was not possible to simulate a complex and realistic scene including ground (consist of many scatterers) and shadowing, double and multi-bounds effect. The available in the market computational power and participation in the projects, where new SAR algorithms have to be developed [10], [11], [12], [13], [14], led authors to developed a new extended version of the SAR/ InSAR simulator. This paper presents new results of simulation, where the real DTM models of the Earth has been used. Simulator description Simulation are basing on given radiolocation scene and the parameters of the transmitted radar signal, then simulator solver generates a radar echo. The simulator knowing the location of the radar and of the object in the radiolocation scene. Based on this knowledge, the distance fr[...]

Radar pasywny działający w oparciu o sygnał naziemnej telewizji cyfrowej


  Radar pasywny jest systemem radiolokacyjnym, w którym wykorzystuje się niewspółpracujące nadajniki jako źródła promieniowania oświetlającego obserwowaną scenę. Fakt ten powoduje, iż systemy takie nie wymagają własnych nadajników, przez co są one relatywnie tanie, znacznie mniejsze, mniej podatne na uszkodzenia i trudne do wykrycia. Oprócz radia FM [1-4] najbardziej popularnym źródłem promieniowania wykorzystywanym w radiolokacji pasywnej jest naziemna telewizja cyfrowa DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting - Terrestrial). Szersze pasmo sygnału zapewnia lepszą rozróżnialność odległościową, niż w przypadku radia FM. Ponadto, ze względu na fakt wykorzystania modulacji cyfrowej, możliwe jest odtworzenie sygnału referencyjnego z zaszumionego sygnału odebranego. Wykrywanie obiektów w radarach pasywnych opiera się na wyznaczaniu funkcji niejednoznaczności wzajemnej sygnałów referencyjnego i pomiarowego [1-4]. Sygnał pomiarowy rejestrowany jest przez antenę zwróconą w kierunku badanej przestrzeni natomiast sygnał referencyjny powinien być idealną kopią sygnału wyemitowanego. Jedną z możliwości pozyskania sygnału referencyjnego jest jego rejestracja za pomocą anteny kierunkowej zwróconej bezpośrednio w stronę nadajnika. Pomimo takiej konfiguracji sygnał referencyjny jest bardzo często zniekształcony i zaszumiony. Inną możliwością jest odtworzenie sygnału, korzystając z faktu, iż transmisja jest cyfrowa i jej błędy oraz szum mogą zostać usunięte. W niniejszym referacie przedstawiony zostanie sposób, w jaki przetwarza się sygnały w radarze pasywnym. Omówiona zostanie funkcja niejednoznaczności wzajemnej dla sygnału naziemnej telewizji cyfrowej oraz zaprezentowane zostaną wyniki przetwarzania i detekcje obiektów ruchomych. Koncepcja radaru pasywnego W radiolokacji klasycznej, tzn. przy wykorzystaniu radaru aktywnego, część nadawcza i odbiorcza znajdują się w tym samym miejscu. Najczęściej obie wykorzystują tę samą antenę, pracującą [...]

Obrazowanie SAR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem miniaturowego radaru pasma 94 GHz DOI:10.15199/48.2015.03.16

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Zespół Technik Radiolokacyjnych Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SARape (Radar z Syntetyczną Aperturą pracujący na platformach bezzałogowych we wszystkich warunkach pogodowych, ang. Synthetic Aperture Radar for all weather PEnetrating UAV application) finansowanego przez Europejską Agencję Obrony. Pracę tę można zaklasyfikować do dynamicznie rozwijanej na świecie dziedziny zwanej teledetekcją (ang. remote sensing), której jednym z elementów jest radiolokacja wykorzystująca technikę syntetycznej apertury (ang. Synthetic Aperture Radar - SAR). Technika ta umożliwia tworzenie zobrazowań terenu o wysokiej rozdzielczości za pomocą radaru pokładowego w praktycznie dowolnych warunkach pogodowych, ograniczonych jedynie poprzez zdolności lotne platformy. Celem projektu SARape było opracowanie nowatorskiego systemu radarowego pasma milimetrowego (94GHz) przeznaczonego do instalacji na pokładzie niedużej platformy bezzałogowej (UAV - ang. Unmanned Aerial Vehicle). Opracowany system radarowy umożliwia tworzenie zobrazowania terenu o bardzo wysokiej rozdzielczości (do 15 cm) w czasie rzeczywistym. Zrealizowany system SAR został przetestowany w warunkach rzeczywistych. Jako nośnik radaru wykorzystano przy tym mały ultralekki samolot (ang. ultralight). Otrzymane wyniki potwierdziły możliwość uzyskania wysokiej rozróżnialności zobrazowań SAR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem metod przetwarzania sygnałów opracowanych przez zespół z Politechniki Warszawskiej Abstract. In the paper results of a project realized by Radar Techniques Research Group from the Institute of Electronic Systems, Warsaw University of Technology are presented. The project, called SARape (Synthetic Aperture RAdar for all weather PEnetrating UAV application), was sponsored by the European Defence Agency. The topic of this project concerned remote sensing using synth[...]

Experimental results obtained with FM-based passive radar demonstrator developed at Warsaw University of Technology


  Passive bistatic radar (PBR) technology is becoming more mature, as experimental systems evolve into commercially available products [1], [2]. A natural tendency is to compare the results of a PBR, which is relatively new product on the market, with existing sensors, such as primary surveillance radar (PSR) or secondary surveillance radar (SSR). In the paper the results obtained with the PaRaDe (Passive Radar Demonstrator) demonstrator, developed at Warsaw University of Technology, are presented. The results were obtained during military exercise carried out in Poland, in September 2011. During the trials, military targets taking part in the exercise, as well as ordinary civilian traffic have been observed. The results obtained with the PaRaDe are compared with data provided by a Mode-S receiver (SSR) and a military active radar (PSR) [3]. In the paper the hardware and software parts of the PaRaDe system are presented, followed by the description of the results obtained during the trials. System Description Hardware The PaRaDe demonstrator is a passive radar using FM radio transmitters, operating in 88…108 MHz frequency band, as illuminators of opportunity [7], [8], [15], [16]. The antenna system of the radar is an 8-element antenna array arranged in a Uniform Circular Array. The array is mounted on a 12 m-high deployable mast. The signals from the individual array elements are amplified by low noise amplifiers (LNA) and filtered by band-pass filters (BPF) mounted on the top of the mast. After the filtering, the signals from all 8 channels are sampled coherently. The sampling is performed directly at radio frequency, i.e. no analog down-conversion is used. For the sampling, 4 versatile digitizers, with 2 inputs each, are used [9]. After sampling, the signals a[...]

SARENKA - miniaturowy radar SAR dla BSP DOI:


  Technologia radaru aktywnego działającego w trybie z syntetyczną aperturą (ang. SAR - Synthetic Aperture Radar) znana jest od dziesięcioleci i w obecnej chwili jest bardzo dobrze opanowana [1, 2, 3]. Na całym świecie zostało już opracowanych wiele systemów radarowych pracujących w trybie SAR do obrazowania powierzchni Ziemi. W obecnej dobie miniaturyzacji urządzeń elektronicznych, możliwe staje się umieszczenie radaru SAR na małej platformie bezzałogowego statku powietrznego (BSP), (ang. UAV - Unmanned Aerial Vehicle) [4-7]. W ostatnich latach powstało już wiele systemów o takich możliwościach. Najczęściej produkty te są na wyposażeniu wojska, ale pojawiają się i w cywilnym środowisku. Głównym wyzwaniem z punktu widzenia inżyniera, w tym przypadku jest zbudowanie systemu SAR, który jest lekki i fizycznie mały, który charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na moc oraz umożliwia uzyskiwanie bardzo dobrej jakości zobrazowań powierzchni Ziemi w każdych warunkach pogodowych [4, 5, 7] wykorzystując przy tym również małą i tanią platformę nawigacyjną [7, 8]. Koszty budowy takiego systemu wzrastają wraz ze wzrostem częstotliwości w której pracuje system. Znane skonstruowane już systemy SAR na BSP pracują w szerokim zakresie częstotliwości (począwszy od pasma X, aż do pasma W [5,6]). Powyższe fakty były motywacją dla autorów do opracowania nowego radaru SAR dedykowanego dla BSP o nazwie "SARENKA", który pracuje w paśmie C. Dzięki niskiej częstotliwości pracy radaru, możliwe było skonstruowanie części analogowej oraz cyfrowej z elementów stosunkowo tanich i łatwo dostępnych na rynku. W artykule został przedstawiony projekt sprzętowy radaru SAR na BSP, przedstawiono użyte algorytmy przetwarzania sygnałów oraz rzeczywiste wyniki zobrazowań SAR. SARENKA SAR system System radarowy SAR "SARENKA" to radar pracujący z falą ciągłą modulowaną częstotliwościowo (ang. FMCW - Frequency Modulated Continuous Wave). System SARENKA pozwala na u[...]

 Strona 1  Następna strona »