Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Oryszczak"

Modelowanie i Symulacja Satelitarnych Systemów Radarowych DOI:10.15199/13.2018.3.4


  Firma GMV Polska realizuje wiele projektów, których celem jest opracowania zarówno symulatorów satelitarnych systemów obserwacji powierzchni Ziemi (radarowych, optycznych) oraz narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych pochodzących z tych systemów. W niniejszym artykule opisano wybrane aspekty realizacji projektów związanych bezpośrednio z symulacją radarowych systemów satelitarnych. W artykule opisano aspekty realizacji projektu BIBLOS, z podziałem na symulatory radarowych systemów pasywnych i aktywnych oraz wybrane aspekty realizacji symulatora instrumentu SCA. BIBLOS-2 Symulatory systemów dedykowanych obserwacji Ziemi tworzone są zwykle na potrzeby jednej misji i wymagają zaangażowania wielu specjalistów oraz poniesienia znacznych kosztów. Celem projektu ARCHEO [7] było skategoryzowanie przeszłych, obecnych i planowanych misji kosmicznych, w celu stworzenia wspólnej architektury dla symulatorów misji. Działania projektowe ARCHEO, następującego po nim projektu BIBLOS [2][15] i BIBLOS-2 [16] mają za zadanie skrócenie czasu projektowania, implementacji i wdrożenia symulatorów wydajności misji, a zatem ograniczenie kosztów potrzebnych na wyprodukowanie jednego symulatora. Prace wykonane podczas trwania ARCHEO, doprowadziły do zdefiniowania czterech bazowych architektur referencyjnych dla symulatorów misji. Zostały one skategoryzowane w następujący sposób: ● Aktywne instrumenty optyczne, ● Aktywne instrumenty mikrofalowe, ● Pasywne instrumenty optyczne, ● Pasywne instrumenty mikrofalowe. W ramach analizy działania symulatorów, zostały wyróżnione także moduły oraz bloki. Moduły odpowiadają ściśle wyodrębnionym częściom symulatora, które mają różne zadania: ● Moduł Geometrii - modeluje wszystkie procesy związane z geometrią satelity a także geometrią obserwowanej sceny. ● Moduł Sceny - modeluje obserwowaną przez satelitę scenę, określa jej parametry. ● Moduł Instrumentu - [...]

 Strona 1