Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Rogala"

Properties of different representations of electroretinograms

Czytaj za darmo! »

This paper discusses an application of classification algorithms for electroretinogram identification. These signals are 1-D electrical responses of human retina for a light stimulus and are used in ophthalmology for diagnostic purposes. The authors studied the application of multilayer perceptrons (MLP) for distinction between healthy and pathological recordings. Three different representations[...]

Analiza sygnałów niskiej częstotliwości do zastosowań sodarowych DOI:10.15199/13.2018.8.8


  Podstawową metodą pomiaru prędkości i kierunku wiatru jest pomiar za pomocą anemometrów umieszczonych na różnych wysokościach na masztach meteorologicznych. Pomiary parametrów wiatru na wyższych wysokościach zostały wymuszone m.in. przez coraz wyższe turbiny wiatrowe. Kolejnym wymaganiem jest jednoczesny pomiar na wielu wysokościach, wynikający z konieczności rejestrowania parametrów wiatru w całym zakresie pracy wirnika turbiny wiatrowej. Takie pomiary są wykonywane przez urządzenia naziemne, takie jak radar dopplerowski, lidary (LIDAR, ang. Light Detection and Ranging) lub sodary [1]. W artykule przedstawiono analizę sygnałów sondujących używanych w sodarach, interpretowanych jako naziemne urządzenie akustyczne pracujące w trybie impulsowym. Akustyczny sygnał sondujący rozprzestrzeniający się w atmosferze odbija się od napotkanych turbulencji atmosferycznych. Po odbiorze sygnału odbitego od turbulencji, szacowany jest czas pomiędzy wysłaniem i odebraniem sygnału, który jest proporcjonalny do wysokości, na której występuje turbulencja (składowe pionowe), i przesunięcia Dopplera odbieranego sygnału, proporcjonalnego do prędkości wiatru (składowe poziome). W celu dokładnego oszacowania prędkości wiatru należy wyemitować sygnał w co najmniej dwóch kierunkach odchylonych o około 15-30 stopni od pionu i zwykle o 90 stopni od siebie [2]. Zasięg sodaru zależy od częstotliwości sygnału, emitowanej mocy oraz jednorodności atmosfery. Częstotliwości sygnału mieszczą się zwykle w zakresie od 1 kHz do 5 kHz, moc sygnału w impulsie wynosi kilkaset watów. W zależności od aplikacji, najistotniejszym parametrem sodaru może być zasięg, rozdzielczość odległości lub rozdzielczość częstotliwości. Na dwa ostatnie parametry największy wpływ ma charakter transmitowanego sygnału. Różnice pomiędzy systemami radarowymi i sodarowymi Sodar działa na zasadach podobnych do radaru, mimo, iż systemy różnią się metodą generacji i nośną sygnału oraz mediu[...]

Zastosowanie technologii obliczeniowej cuda do cyfrowego przetwarzania sygnałów na przykładzie banku filtrów cyfrowych DOI:10.15199/13.2016.1.4


  Jednym w głównych elementów systemów radarowych są układy DSP (ang. Digital Signal Processing) realizujące zadania związane z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. W związku z dużą ilością danych wymagających przetworzenia rozwiązaniem mogącym wspomóc zadania realizowane przez układy DSP jest implementacja niektórych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem architektury obliczeniowej CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture). Celem tego artykułu jest analiza zdolności obliczeniowych architektury CUDA oraz możliwości jej wykorzystania do realizacji banku filtrów cyfrowych. Bank filtrów został zaprojektowany, jako jeden z elementów hipotetycznego systemu radarowego z obrotową anteną. W systemie tym maksymalny czas filtracji wynosi 16,6 ms ∙ sondowanie-1 co wynika z przyjętej prędkości obrotowej anteny (10 obr ∙ min-1 ) oraz rozdzielczości kątowej 360 sondowań ∙ obrót-1. Oprócz czasu filtracji kolejnym wymogiem było zachowanie jak najwyższej stabilności pracy. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki serii badań, które miały na celu sprawdzenie wydajności i stabilności działania programu. Technologia CUDA została opracowana przez firmę NVIDIA, z tego względu w artykule są rozpatrywane tylko procesory graficzne tej firmy. Architektura obliczeniowa CUDA Architektura CUDA przeznaczona jest do równoległego wykonywania obliczeń w procesorach graficznych (GPU, ang. Graphics Processing Unit). W 2007 roku została wprowadzona do sprzedaży karta graficzna GeForce 8800 GTX, w której jednostki arytmetyczno-logiczne (ALU, ang. Arithmetic Logic Unit) zostały wykonane zgodnie z normą IEEE 754. Umożliwiło to wykonywanie operacji obliczeniowych na liczbach zmiennoprzecinkowych. Dostęp do zdolności obliczeniowych GPU został ułatwiony poprzez rozszerzenie języka C, co dało początek językowi CUDA C/C++ [2]. W przetwarzaniu sygnałów najczęściej wykorzystuje się operacje wektorowe, czyli przetwarza[...]

Mikrofalowy mieszacz kwadraturowy pasma K DOI:10.15199/13.2017.4.7


  W artykule przedstawiono problematykę przemiany częstotliwości w odbiornikach superheterodynowych jak również problematykę budowy mikrofalowych mieszaczy kwadraturowych z wykorzystaniem mikrofalowych układów scalonych MMIC. Przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych mieszacza kwadraturowego pracującego w paśmie 17-26 GHz. Słowa kluczowe: telekomunikacja, odbiornik mikrofalowy, mieszacz, przemiana częstotliwości.Rozwój współczesnych systemów telekomunikacyjnych pociąga za sobą bardzo duży wzrost zapotrzebowania na dostępność widma elektromagnetycznego. Jednym ze sposobów na sprostanie tak wzrastającym wymaganiom są prace zmierzające do wykorzystania coraz wyższego zakresu częstotliwości mikrofalowych. Jednym z takich dotychczas mało wykorzystywanych zakresów jest pasmo K zajmujące zakres częstotliwości od 18 do 26 GHz. Głównym problemem przy pracy w paśmie K jest duże tłumienie fal w atmosferze spowodowane rezonansem cząsteczek pary wodnej. Z tego względu urządzenia pracujące w pasmie K wykorzystywane są przede wszystkim w systemach krótkiego zasięgu do pomiaru odległości [1]. Takie rozwiązania znajdują zastosowanie między innymi w przemysłowych systemach pozycjonowania [2] czy w systemach samochodowych [3]. Zaletą systemów pracujących w paśmie K jest możliwość wykonania ich w dużej skali integracji. Pozwala to na montaż wewnątrz innych urządzeń lub nawet zastosowanie takich systemów jako aktywnych elementów ubioru [4, 5]. W niektórych przypadkach można także wykorzystać zjawisko tłumienia fal przez cząsteczki pary wodnej. Podstawowym rodzajem systemów bazujących na powyższym zjawisku są radary atmosferyczne [6]. Innym przykładem wykorzystania tłumienia fal przez parę wodną są systemy zdalnego monitorowania ilości wody potrzebnej do wegetacji roślin [7]. Duże tłumienie jest zjawiskiem wręcz pożądanym w systemach LMDS (ang. Local Multipoint Distribution Services). Pasmo K umożliwia w takich systemach zapewnienie na [...]

Niskoszumny szerokopasmowy wzmacniacz mikrofalowy DOI:10.15199/13.2018.3.1


  Układy wejściowe współczesnych odbiorników mikrofalowych decydują o parametrach całego toru odbiorczego. W systemach nadawczo-odbiorczych wykorzystywane są zarówno sygnały charakteryzujące się wąskim, jak i szerokim pasmem pracy. Czułość urządzenia odbiorczego jest ściśle powiązana wymagania dotyczące współczynnika szumów, liniowości czy wzmocnienia przy ustalonej impedancji wejściowej i wyjściowej wynoszącej 50 W, układu konwersji częstotliwości do pasma podstawowego oraz układu akwizycji i przetwarzania sygnałów DSP. Odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie jest implementacja monolitycznego mikrofalowego układu scalonego MMIC HMC963LC4 firmy Analog Devices. Struktura i parametry niskoszumnego szerokopasmowego wzmacniacza mikrofalowego Układ HMC963LC4 [4] przeznaczony jest do wykorzystania przy budowie układów realizujących transmisje typu punkt - punkt (point to point radios, point to multipoint radios), zastosowaniach w technice wojskowej i satelitarnej oraz w apa- Fig. 1. Block diagram of the telecommunication receiver Rys. 1. Schemat blokowy odbiorni[...]

 Strona 1