Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz KAŃTOCH"

Metodyka badania elementów pasywnych w sieci dostępowej FTTH DOI:10.15199/13.2018.8.3


  W związku z dużym wzrostem wydajności sprzętu konsumenckiego sieci telekomunikacyjne muszą zabezpieczać wymagania w odniesieniu do pasma umożliwiającego zapewnienie usług adekwatnych do zapotrzebowania scharakteryzowanego przez wskaźniki jakościowe. Współczesne usługi multimedialne zarówno w obszarze popularnej rozrywki, jak i te o charakterze ukierunkowanym na usługi medyczne, biznesowe czy edukacyjne charakteryzują się konsumpcją znaczących szerokości pasma systemu telekomunikacyjnego. Prowadzi to również do wzrostu wymagań dotyczących sieci dostępowej w odniesieniu do zmniejszania odległości między użytkownikiem końcowym a zakończeniem światłowodu. W konsekwencji rozwiązania dostępowych sieci światłowodowych, typowo realizowane w architekturze FTTC ( Fibre To The Curb) czy FTTB (Fibre To The Building), coraz częściej realizowane są w konfiguracji FTTH (Fibre To The Home) z doporowadzeniem kabla światłowodowego do użytkownika końcowego bez pośrednictwa medium miedzianego [4]. Rodzi się zatem potrzeba opracowania metody badania i pomiarów dla grupy składającej się z biernych elementów rozgałęziających i nieselektywnych dla długości fali. Grupa ta obejmuje bierne elementy rozgałęziające posiadające powyżej trzech portów i w tym jeden port wejściowy, które dzielą wprowadzoną do portu wejściowego moc optyczną między porty wyjściowe bez użycia wzmacniacza, aktywnej modulacji lub przełączania. W artykule przedstawiono analizę architektury sieci dostępowych wykonanych w technologii FTTH wraz z charakterystyką ich możliwości. W kolejnym rozdziale przedstawiono główne założenia dotyczące zaproponowanej metodyki wraz z wytycznymi do jej implementacji. Ostatni rozdział opracowania zawiera wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem opracowanej metodyki badawczej w odniesieniu do elementów sieci pasywnej. Architektura sieci dostępowej w technologii FTTH Opracowana metodyka badania elementów pasywnych skupia się na elementach [...]

 Strona 1