Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ NOWOSIELSKI2"

Pomiar poziomu emisji szumów środowiskowych przewodzonych na liniach energetycznych niskiego napięcia w środowisku miejskim i wiejskim DOI:10.15199/13.2018.2.10


  Aktualnie obserwuje się rosnące zainteresowanie wykorzystaniem linii zasilania sieci energetycznej niskiego napięcia jako medium do przesyłania danych wewnątrz budynków. Takie systemy transmisji danych określane są skrótem PLC (Power Line Communication). Obwody zasilania sieci energetycznej niskiego napięcia mogą być w łatwy sposób wykorzystane do przesyłania danych pomiędzy dowolnym pomieszczeniem w budynku poprzez modemy podłączone bezpośrednio do gniazda sieciowego. Linie zasilania wykorzystywane są również przez dostawców energii do transmisji danych przez system taryfikacji. Z punktu widzenie przesyłania danych z wykorzystaniem obwodów sieci energetycznej niskiego napięcia istotna jest informacja o poziomie emisji szumów środowiskowych przewodzonych na tych liniach. Informacje dotyczące poziomu emisji szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania w zakresie częstotliwości do 500 kHz są przedstawione w pozycjach literaturowych [2][3][4][5]. W celu oceny możliwości wykorzystania obwodów linii zasilania do przesyłania danych z przepływnościami rzędu kilku Mbitów/s niezbędne są informacje o poziomie emisji szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania w szerszym zakresie częstotliwości do 30 MHz. Niestety dostępne dane literaturowe [1] przedstawiające wyniki pomiarów emisji szumów środowiskowych w powyższym zakresie częstotliwości są przestarzałe (pochodzą z roku 1999 r.) oraz dotyczą wyłącznie terenu zurbanizowanego. W niniejszym artykule przedstawiono oryginalne wyniki pomiaru poziomu szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania sieci energetycznej niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 0.15 MHz do 30 MHz. Przedstawiono poziomy szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania zlokalizowanych na terenach wiejskich i zurbanizowanych występujące w ciągu całej doby. Ponadto wyznaczono parametry filtrów sieciowych dla tych środowisk. Szczegółową metodę pomiaru wraz z prz[...]

 Strona 1