Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW KAWERSKI"

BADANIA JAKOŚCI MOWY W SIECI VOIP W SYSTEMIE STORCZYK-2010 DOI:10.15199/59.2017.8-9.38


  System STORCZYK-2010 jest to polowy system łączności używany powszechnie w Wojsku Polskim podczas prowadzenia działań taktycznych. Pierwotnie system oferował wyłącznie usługę telefonii w ramach komutacji kanałów, zaś obecnie dodatkowo umożliwia wydajny transfer ruchu IP. Ponadto system oferuje także realizację połączeń telefonicznych w ramach Voice over IP, w tym współpracę z podsystemem komutacyjnym. Przeprowadzono badania jakości mowy transmitowanej w systemie STORCZYK-2010 z wykorzystaniem VoIP. Ze względu na charakter i ograniczoną dostępność systemu tego typu badań nie prezentowano wcześniej w literaturze. 2. ARCHITEKTURA SYSTEMU Podsystem komutacyjny w STORCZYK-2010 zasadniczo opiera się na dwóch urządzeniach: łącznicy cyfrowej ŁC-240D [1] oraz krotnicy cyfrowej KX-30M1 [2]. Łącznica cyfrowa jest polową centralą telefoniczną realizującą automatyczną komutację połączeń między abonentami własnymi oraz abonentami innych łącznic. Zaś krotnica zawiera wyposażenia abonenckie i umożliwia dołączenie urządzeń końcowych. Podsystem komutacyjny wykorzystuje własny system sygnalizacji. Oprócz tego obsługuje sygnalizację DSS1, co umożliwia współpracę praktycznie z dowolną komercyjną centralą telefoniczną. Na potrzeby kodowania mowy w podsystemie komutacyjnym wykorzystano algorytm CVSD (ang. Continuously Variable Slope Delta). Dzięki temu zakodowany strumień mowy ma przepływność 16 kbit/s, czyli czterokrotnie mniej, niż typowy strumień mowy w sieci PSTN. Oszczędność pasma była głównym czynnikiem decydującym o wyborze tego typu kodowania. Natomiast podstawowymi elementami odpowiadającym za telefonię Voice over IP w systemie STORCZYK-2010 są: bramka VG-30 [3] oraz łącznicokrotnica[...]

Ocena jakości usługi tekstowej komunikacji natychmiastowej DOI:10.15199/13.2018.8.5


  Tekstowa komunikacja natychmiastowa (ang. instant messaging) polega na wymianie informacji w postaci krótkich wiadomości tekstowych przekazywanych do odbiorcy w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jest to rodzaj komunikacji popularny w mediach społecznościowych i w życiu prywatnym. Obecnie można zaobserwować tendencję do wykorzystywania komunikacji natychmiastowej także w innych obszarach, między innymi w działach obsługi klienta, czy w zastosowaniach militarnych [1, 2]. Komunikacja natychmiastowa wymaga dedykowanego komunikatora (aplikacji). Zazwyczaj wykorzystywano przy tym własny zbiór zasad wymiany komunikatów. W konsekwencji powstawały różne, wzajemnie niekompatybilne, a często nieupubliczniane protokoły komunikacji natychmiastowej. W tym kontekście protokół XMPP (ang. Extensible Messaging and Presence Protocol) stanowi dość udaną próbę wprowadzenia otwartego standardu komunikacji natychmiastowej. Tematyka badania jakości usługi tekstowej komunikacji natychmiastowej, a w szczególności XMPP, nie jest zbyt szeroko obecna w literaturze. Jak dotąd nie wypracowano także powszechnie stosowanych miar jakości takiej usługi. W [5] przeprowadzono eksperymenty małego formatu, w których mierzono czas pomiędzy żądaniem usługi a otrzymaniem jej odczytanych danych. Badano wymianę wiadomości o obecności, wymianę wiadomości tekstowych w trybie jeden do jednego oraz grupowym. Zauważono, że stosowanie kompresji XML poprawia efektywność komunikacji przy użyciu XMPP. Stwierdzono również, że, czas dostarczenia wiadomości zależy do całkowitej liczby wiadomości wysyłanych na sekundę oraz od liczby uczestników komunikacji [5]. Natomiast w [6] badano wykorzystanie przepustowości przez elementy XMPP. Stwierdzono, że ruch wychodzący w każdym węźle różni się w zależności od odległości od serwera XMPP. Węzły bliżej serwera muszą przekazywać więcej danych, ponieważ przekazują dane odległych węzłów, co zwiększa ich wykorzystanie przepustowości [6]. [...]

 Strona 1