Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Sienkiewicz"

Specjalne Strefy Ekonomiczne Kto może liczyć na ulgę podatkową?

Czytaj za darmo! »

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE, strefa) to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, na której działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Największą zachętą dla inwestorów w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Przedsiębiorca może w tej formie uzyskać zwrot nakładów sięgający nawet 70% wydatków inwestycyjnych albo dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników. Zgodnie z przepisami o SSE, w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, inwestorzy wybierają jedną z dostępnych lokalizacji na terenie SSE. Minimalna wartość inwestycji to 100 tys. euro, natomiast liczba deklarowanych nowych miejsc pracy jest każdorazowo negocjowana z zarządem konkretnej strefy. TYLKO NIEKTÓRE rodzaje działalności objęte zwolnieniem podatkowym Już na etapie planowania[...]

Pięcioczłonowy model matematyczny ruchu kończyny górnej DOI:


  Układ ruchu człowieka jest bardzo skomplikowanym systemem składającym się z wielu podzespołów współpracujących ze sobą. Jest zdefiniowany głównie przez 2 pomniejsze układy - szkieletowy (bierny) oraz mięśniowy (czynny). Wszystkie elementy, tj. kości, mięśnie, ścięgna, stawy muszą współpracować, aby móc wykonać choćby najmniejszy ruch. Badanie mechaniki ruchu człowieka jest obecnie bardzo rozwijane ze względów doskonalenia medycyny rehabilitacyjnej oraz tworzenia bardziej dopasowanych protez, prób tworzenia robotów humanoidalnych. Warto wspomnieć, że badania nad mechaniką ruchu wykorzystuje się również w filmach animowanych oraz grach komputerowych. W pracy opracowano model dynamiki bazujący na równaniu różniczkowym Lagrange’a drugiego stopnia. Celem pracy jest opracowanie modelu, w oparciu o dane równania oraz przy użyciu wielu uproszczeń modelowych w stosunku do budowy rzeczywistej kończyny górnej, oraz jego walidacja. Wprowadzenie Kończyna górna człowieka stanowi element ciała umożliwiający wykonywanie wielu czynności manipulacyjnych oraz chwytania. Kończyna górna jest mechanizmem mającym ponad 30 stopni swobody. Dzięki tak wielkiej złożoności jesteśmy w stanie wykonywać bardzo skomplikowane ruchy: wymagające dużej precyzji lub dokładności, np. gra na instrumentach, wykonywanie czynności chirurgicznych, lub też wymagające siły, np. rzut dyskiem, podnoszenie ciężarów. Oprócz skomplikowanego systemu mięśni, istotnym czynnikiem w układzie ruchu jest zmysł czucia, dzięki któremu człowiek jest w stanie kontrolować siłę ścisku oraz określać kształty przedmiotów lub ich fakturę. Do sprawowania pełnej kontroli nad układem ruchu jest wykorzystywany również zmysł wzroku, dzięki któremu wiemy, jaki dokładnie ruch chcemy wykonać i jesteśmy w stanie go zaplanować [1]. Wykonywanie prostych czynności, takich jak jedzenie czy ubieranie się, z upośledzonym układem ruchu staje się bardzo skomplikowanelub niemożliwe do samodzielneg[...]

 Strona 1