Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Stanisławek "

Badania właściwości ekranujących w zakresie mikrofalowym innowacyjnych materiałów tekstylnych ubrań specjalnych DOI:10.15199/13.2018.6.2


  Promieniowanie elektromagnetyczne o wysokim natężeniu jest szkodliwe dla organizmu ludzkiego i może powodować różnego rodzaju dolegliwości [5]. Źródła promieniowania z uwzględnieniem zakresu częstotliwości pokazane opisane są w [3]. Najczęstszym sposobem ograniczania ryzyka pracy w ich pobliżu jest ekranowanie elektromagnetyczne. Można to zrealizować poprzez umieszczenie "bariery" (pochłaniającej lub rozpraszającej pole elektromagnetyczne) albo wprowadzenie dodatkowych źródeł pola. Materiał bariery powinien charakteryzować się dużą konduktywnością lub też jego parametry powinny zapewnić wysoki poziom tłumienia [4]. Obecne na rynku bariery do ekranowania to często materiały tekstylne. Maja one wysoką przewodność eklektyczną uzyskaną dzięki obecności elementów elektroprzewodzących takich jak stal nierdzewna, srebro, nikiel, miedź, węgiel [1]. Mogą one występować w formie przędz z zawartością włókien metalowych, włókien węglowych, z rdzeniem elektroprzewodzącym, metalizowanych, włókien zawierających elementy przewodzące. Poza zdolnością do ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym materiały powinny spełniać dodatkowe cechy jak ergonomiczna konstrukcja, oraz być wytrzymałe mechanicznie. Spełnienie tych wszystkich wymagań jest zada[...]

Comparative fracturing of marble samples with fluids of different viscosity DOI:10.15199/28.2017.1.9


  This paper presents an experimental study of rock samples fracturing with pressure from fluids of different viscosity. Fracturing pressure is one of the most important factors influencing effectiveness of a well-stimulation. It influences both the design of the pressure installation and seismic activity of the area. Authors analysed how fluid viscosity influences material resistance to pressure. As the rock type, marble was chosen. Three fracturing fluids were tested: water (20°C), supercritical carbon dioxide (42°C, 10 MPa) and hydraulic oil H46. The obtained results indicate that fracturing fluid viscosity is an important factor influencing the pressure level required to initiate and propagate fractures. The lowest pressure was detected for carbon dioxide (10.0 MPa). For water test pressure was 16.2 MPa while for oil, which has the highest viscosity, it reached 19.2 MPa. Moreover depending on the fluid type, sample damage could be observed in different planes. Key words: fracturing test stand, hydraulic fracturing, rock tensile strength.1. INTRODUCTION Hydraulic fracturing is useful in geotechnical and mining applications [1]. However, the details of fractures initiation and propagation are difficult to foresee. Nowadays, well stimulation is one of the most promising techniques of increasing the yields of wells that produce oil, natural gas, water or steam. Fracturing pressure is one of the most important factors influencing effectiveness of the process. It influences both the design of the pressure installation and seismic activity of the area. Unfortunately, induced seismicity and water contamination cause environmental concerns associated with large scale hydraulic fracturing. It resulted in political efforts to ban legally the technique in many countries around the world. Therefore, application of the lowest fracturing pressure, which is required for proper well stimulation, is very important. The pressure depends on many factors[...]

 Strona 1