Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Misiowiec"

Narzuty wydajnościowe Data Distributions Services w warstwie middleware Internetu Rzeczy DOI:10.15199/13.2018.6.5


  Data Distribution Service (DDS) to oprogramowanie middleware integrujące komponenty systemu, przeznaczone do zastosowań w Internet of Things oraz Industrial Internet of Things (IIoT) [1]. W systemie rozproszonym, middleware stanowi warstwę oprogramowania leżącą pomiędzy systemem operacyjnym a aplikacjami. Pozwala na prostszą komunikację i dzielenie danych pomiędzy różne elementy systemu. Ponadto middleware upraszcza prace nad systemami rozproszonymi, ponieważ pozwala programistom koncentrować się na rozwijaniu funkcjonalności aplikacji, a nie na mechanizmach przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami i systemami. Middleware DDS oddziela aplikacje od szczegółów implementacji systemu operacyjnego, sieciowych protokołów komunikacyjnych i niskopoziomowych struktur danych. DDS został stworzony przez Object Management Group (OMG). OMG to międzynarodowe konsorcjum powstałe w 1989 roku, skupiające firmy takie jak Microsoft, Fujitsu, Oracle, NASA, Tibco. Pierwotnym celem OMG było ustanowienie standardów międzyplatformowego, rozproszonego programowania obiektowego. OMG dostarcza tylko specyfikacje standardów i nie zajmuje się ich implementacją. Obecnie konsorcjum rozwija m.in. standard dla języka modelowania UML (ang. Unified Modeling Language) i specyfikację DDS. Przykładowe dziedziny zastosowania DDS w przemyśle to np. zarządzanie ruchem lotniczym, transportem towarów, służbą zdrowia czy zasobami energetycznymi. DDS jest wykorzystywany w samochodach marki Volkswagen w systemie wspomagania kierowcy (ang. Driver Assistance and Integrated Safety). System monitoruje oczy kierowcy w celu wykrycia ewentualnych oznak senności. Ponadto jest w stanie wykryć opuszczenie pasa ruchu lub zahamować przed przeszkodą. Do prawidłowego działania wymagana jest transmisja danych z kamery, radaru i dalmierza laserowego w czasie rzeczywistym, która jest zapewniona przez DDS [2]. Komunikacja w DDS Komunikacja w systemie rozproszonym na og[...]

 Strona 1