Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kaja Niewitecka"

Możliwości odzysku ciepła ze ścieków szarych na cele wstępnego podgrzewania wody DOI:10.15199/17.2018.5.10

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Wzrastające ceny energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, skłaniają do poszukiwania energooszczędnych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań. Odpowiedzią na potrzebę zredukowania zużycia energii, a także negatywnego oddziaływania jej produkcji na środowisko naturalne jest wykorzystanie ciepła odpadowego ze ścieków. Poprzez zastosowanie najnowszych technologii energia zawarta w ściekach może być odzyskana i ponownie wykorzystana. Szczególną uwagę zwraca możliwość obniżenia kosztów związanych z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Szacuje się, że w przeciętnym gospodarstwie domowym w Polsce, drugą co do wielkości pozycją w opłatach ponoszonych za energię jest koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykazano, że 50% całkowitej energii konsumowanej w gospodarstwie jest tracone właśnie wraz ze ściekami [11]. W Polsce systemy odzysku ciepła ze ścieków w instalacjach wewnętrznych są spotykane bardzo rzadko, jednak w wielu krajach europejskich takie technologie są już z powodzeniem stosowane, a literatura wskazuje, że ta forma wykorzystania energii odpadowej ma swoje uzasadnienie energetyczne, środowiskowe i ekonomiczne. Odpowiedzią rynku na zainteresowanie tematem odbioru energii cieplnej ze ścieków było powstanie gotowych urządzeń do odzysku ciepła z instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych, jak również systemów stosowanych w obiektach użyteczności publicznej (pralnie, baseny, hotele) i zakładach przemysłowych. Pojawiły się również pierwsze próby odbioru ciepła ze ścieków na etapie ich transportu do oczyszczalni. 2. Potencjał energetyczny ścieków W stosunku do innych, niskotemperaturowych źródeł ciepła wykorzystywanych jako dolne źródło energii dla pomp ciepła, ścieki wyróżniają się stosunkowo wysoką temperaturą przez cały rok. *) Kaja NIEWITECKA, mgr. inż. - Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, te[...]

 Strona 1