Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ BŁAŻEJEWICZ"

Symulacje elektromagnetyczne z ładunkiem przestrzennym. Porównanie z wynikami pomiarów na przykładzie magnetronów projektowanych w Kubara Lamina S.A. DOI:10.15199/13.2018.5.3


  Magnetrony stanowią źródło mocy mikrofalowej w urządzeniach domowych, przemysłowych, medycznych, naukowych a także w systemach o przeznaczeniu wojskowym. W zależności od konstrukcji i częstotliwości pracy mogą generować moce w bardzo szerokim zakresie, osiągając przy tym sprawności rzędu 80%. Pomimo stosunkowo prostej budowy, skomplikowane zjawiska towarzyszące pracy magnetronów sprawiają, że ich projektowanie stanowiło w przeszłości duże wyzwanie konstrukcyjne. W ostatnich latach pojawiło się oprogramowanie, które pozwala proces ten znacząco ułatwić i przyśpieszyć [2]. Wśród najczęściej wykorzystywanych programów komercyjnych znajdują się m.in. MAGIC Tool Suite i CST Studio Suite. Celem niniejszej pracy było jakościowe porównanie zgodności wyników symulacji z parametrami magnetronów produkowanych w spółce KUBARA LAMINA S.A., a także zbadanie różnic w pracy samych programów. Zasada działania magnetronu Magnetron to samowzbudna lampa mikrofalowa oparta na bloku rezonansowym, w którym umieszczona jest cylindryczna katoda. Blok rezonansowy składa się z parzystej liczby wnęk, które mogą przybierać różne kształty. Na rys. 1 przedstawiono przykładowy magnetron z wnękami szczelinowo -walcowymi. Innymi często stosowanymi są wnęki wrębowe oraz typu rising-sun [3, 10, 11] . Magnetrony cechują się prostotą, zwartością konstrukcji i dużą sprawnością. Klasyczne magnetrony projektowane są na moce wyjściowe od pojedynczych watów do kilku megawatów oraz częstotliwości rzędu kilkuset MHz do ponad 100 GHz. Największą[...]

 Strona 1