Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Warda"

Badanie błędów lokalizacji obiektów przy użyciu dronów DOI:10.15199/13.2018.8.9


  Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), (ang. Unmanned Aerial Vehicles - UAV), zwane również w ostatnich latach coraz częściej dronami, dzięki swoim właściwościom mają coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach życia, zarówno w misjach dla potrzeb cywilnych jak i wojskowych [1, 9]. Jednym z ważnych zadań dronów jest monitoring środowiska elektromagnetycznego [4, 7, 8]. Należy również podkreślić istotną zaletę systemu monitoringu powietrznego, tj. przesyłanie danych o sytuacji, w tym obrazów SAR w czasie rzeczywistym do naziemnych centrów monitoringu praktycznie bez opóźnienia czasowego [2]. Dobór odpowiedniej metody lokalizacji obiektu zależy od wielu czynników. Przede wszystkim brane są pod uwagę zadanie oraz cel, w jakim ten obiekt ma być znaleziony. Masa, rozmiar oraz zasada działania tych urządzeń jest kluczowa w doborze odpowiedniej platformy nośnej. Lokalizacja obiektów prowadzona jest w każdym środowisku, zarówno na lądzie, otwartej przestrzeni, w pomieszczeniach, jak i na morzu oraz w powietrzu. W zależności od danego ośrodka dobrana zostaje odpowiednia metoda lokalizacji, sensory oraz platforma [10]. W artykule krótko przedstawiono podstawowe metody lokalizacji obiektów oraz stosowane w nich zależności matematyczne niezbędne do wyznaczenia ich pozycji. Następnie dokonano analizy błędów lokalizacji obiektów przy użyciu drona. Do obliczeń numerycznych wykorzystano dwie najpopularniejsze metody, z których jedna jest metodą pasywną a duga aktywną. Analizę wyników błędów lokalizacji obiektów przeprowadzono w oparciu o stworzoną w tym celu aplikację komputerową. Wszystkie przeprowadzone symulacje komputerowe dotyczą przestrzeni dwuwymiarowej. Analiza zależności matematycznych wykorzystywanych przy obliczaniu pozycji obiektów i błędów lokalizacji W warunkach realnych każde poszukiwanie obiektu wiąże się z różnego rodzaju błędami. Zarówno metody aktywne jak i pasywne obarczone są pewnymi zakresami dokładności, wynik[...]

 Strona 1