Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Włoch"

Charakterytyka osadu czynnego i ścieków z oczyszczalni ścieków w Zgierzu DOI:10.15199/17.2018.8.5

Czytaj za darmo! »

Oczyszczalnię ścieków w Zgierzu zbudowano w 1998 roku na potrzeby miasta Zgierz i zakładów produkujących barwniki syntetyczne "Boruta" (aktualnie nieistniejących). Początkowo zaprojektowana w układzie 3-stopniowego Bardenpho została zmodernizowana w 2010 roku do 5-stopniowego Bardenpho, wzbogaconego w dwie dodatkowe komory [12]. Komorę tlenową podzielono w tym przypadku na dwie części, a pomiędzy nimi umiejscowiono dodatkową komorę denitryfikacji. Dzięki tej zmianie układ umożliwia większą redukcję azotu. Wpływ na to mają procesy zachodzące w dodatkowych komorach. W dodatkowej komorze anoksycznej odrywane są od kłaczków pęcherzyki azotu. Dzięki temu zabiegowi zwiększona została skuteczność denitryfikacji, a także ograniczeniu uległa niekorzystna ze względów technologicznych denitryfikacja w osadnikach wtórnych (niweluje się tutaj efekt podnoszenia kłaczków przez pęcherzyki azotu w osadnikach wtórnych). Bardzo ważna jest odpowiednia kontrola tej strefy, gdyż możliwe jest tutaj wtórne uwalnianie fosforanów z biomasy osadu czynnego. Częściowo zabezpiecza przed tym zjawiskiem druga strefa tlenowa umożliwiająca powtórne wbudowanie fosforanów w biomasę. W strefie tej także osad czynny jest natleniany przed wprowadzeniem do osadników wtórnych. Modernizacja oczyszczalni objęła także przepompownię odpowiedzialną za recyrkulację wewnętrzną. Umożliwiło to wzrost przepływu strumienia ścieków i osadu recyrkulowanego ze 160 do 650%. Aktualnie wielkość oczyszczalni w Zgierzu określana jest na ponad 100 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) [9]. Celem badań była ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Zgierzu na podstawie analizy osadu czynnego i oczyszczanych ścieków. Materiały i metody Materiał badawczy stanowił osad czynny, który pobierano na wylocie z bioreaktora znajdującym się na końcu drugiej komory tlenowej (rys. 1). Obserwacje mikroskopowe przeprowadzano za pomocą mikroskopu optycznego Nikon H600L i oprogramowania komputero[...]

 Strona 1