Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Jeżewska"

Znakowanie napojów alkoholowych wartością odżywczą DOI:


  Wiedza o zasadach prawidłowego znakowania produktów spożywczych jest niezbędna wszystkim producentom żywności. Podstawowym aktem prawnym regulującym znakowanie żywności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (dalej: rozporządzenie nr 1169/2011). Od 13 grudnia 2016 r. przepis ten nałożył na producentów większości produktów spożywczych obowiązek zamieszczania na opakowaniu informacji o wartości energetycznej i odżywczej. Wyjątek stanowią napoje o zawartości alkoholu powyżej 1,2% objętościowo, a więc informacja ta nie jest obecnie obowiązkowa i można ją podać na zasadzie dobrowolności [6]. Po opublikowaniu w marcu 2017 r. sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego aktualnej sytuacji w zakresie etykietowania napojów alkoholowych, a w Polsce dodatkowo projektu zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pomysł wprowadzenia obowiązku umieszczania na opakowaniach informacji o wartości energetycznej alkoholi jest coraz bardziej realny. Ważne jest zatem pytanie czy dzięki nowym przepisom wzrośnie świadomość konsumentów i spadnie spożycie alkoholu i jak taka zmiana w prawie wpłynie na producentów i dystrybutorów trunków? ZNAKOWANIE WARTOŚCIĄ odżywczą środków spożywczych - ogólne wymagania Przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych mają na celu zapobieganie nieprawidłowym praktykom i fałszowaniu żywności. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 1169/2011 obowiązkowo podaje się następujące dane szczegółowe: ??nazwę produktu, ??wykaz składników, w tym alergeny, ??ilość określonych, charakterystycznych składników lub kategorii składników, ??ilość netto, ??datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, ??wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia, ??nazwę lub firmę i jej adres, ??kraj lub mi[...]

 Strona 1