Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN LEWANDOWSKI"

Elektryzacja rozproszonych kropel aerozoli cieczy przewodzących DOI:10.12915/pe.2014.10.37

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono proces elektryzacji kropel aerozoli wytworzonych przez głowicę z naddźwiękowym przepływem gazu. W celu uniknięcia tzw. "efektu ekranowania" występującego podczas elektryzacji indukcyjnej, zaproponowano elektryzację rozproszonych kropel aerozoli. Uzyskane wyniki wskazują silną zależność parametru Q/m od wydatku wody oraz na złożoność procesu elektryzacji rozproszonych kropel aerozoli. Abstract. The process of electrification of aerosol particles dispersed by a pneumatic sprayer with supersonic air flow is presented in this paper. To avoid the shielding effect in induction charging of aerosol, the droplets electrification process following the dispersion of liquid was proposed. Results have shown, that the Q/m factor values power type dependence of the liquid feed rate and the droplets electrification following the dispersion was a complex process.(Electrization of aerosols dispersed droplets of conductive liquids). Słowa kluczowe: aerozol, elektryzacja indukcyjna, elektryzacja przewodnościowa, ładunek przestrzenny Keywords: conduction charging, induction charging, aerosol, space charge doi:10.12915/pe.2014.10.37 Wstęp Dotychczas wykonane badania elektryzacji kropel aerozolu, wytwarzanego za pomocą głowic pneumatycznych z naddźwiękowym przepływem gazu, wykazały, że zastosowanie metody indukcyjnej pozwala na uzyskanie wartości parametru Q/m na poziomie 0,1 - 2,3 mC/kg [1]. W czasie tych badań stwierdzono, że wartość Q/m jest ściśle związana nie tylko z budową układu elektrod, ale również z warunkami zasilania głowicy (wydatku wody, ciśnienia sprężonego powietrza). Otrzymane wartości parametru Q/m przy maksymalnym natężeniu pola elektrycznego są niższe niż wynikałoby ze znanych praw (limit Rayleigh'a, wytrzymałość elektryczna powietrza, maxwellowska stała czasu) [2]. Jednym z powodów niskiej wartości parametru Q/m może być efekt ekranowania, odpowiedzialny za kompensację pola elektrycznego wytworzonego przez elek[...]

An FPGA-based sigma-delta audio DAC

Czytaj za darmo! »

Field programmable gate array (FPGA) devices provided by many semiconductor companies including Xilinx, Altera, Atmel and others, are very useful for constructing digital signal processing (DSP) systems-on-a-chip. Most of the FPGA devices are basically organized as an array of logic elements and programmable routing resources used to provide the connectivity between the logic elements, FPGA I/O pins, and other resources such as on-chip memory. The structure and complexity of the logic elements as well as the organization and functionality supported by the interconnection hierarchy, distinguish the devices from each other. The FPGA-based hardware used often in noncommercial applications can result in high-performance and economic solutions to DSP problem. In particular, FPGA de[...]

Elektryzacja kropel aerozoli wytwarzanych przy użyciu głowic hydraulicznych

Czytaj za darmo! »

Elektryzację cząstek aerozolu wykorzystuje się w wielu procesach technologicznych, głównie w celu poprawy ich efektywności [1]. Elektryzacja cząstek wykorzystywana jest w malowaniu farbami ciekłymi i proszkowymi oraz w rolnictwie. Coraz częściej elektroaerozole stosowane są w medycynie, dezynsekcji, nanoszeniu cienkich warstw, przy gaszeniu pożarów lub w kosmetologii [2-4]. Do tworzenia elektroaerozoli z cieczy, w których faza rozpraszana jest obdarzona ładunkiem elektrycznym wykorzystuje się rozpraszanie elektrostatyczne, pneumatyczne, hydrauliczne i inne. W artykule przedstawiono próby wykorzystania standardowych rozpylających głowic hydraulicznych do wytwarzania elektroaerozoli. Celem podjętych badań była ocena efektywności elektryzacji oraz zbadanie wpływu dodatkowej uziem[...]

Kształtowanie szumu w fonicznych przetwornikach a/c i c/a sigma-delta


  Szczególnie istotną rolę w systemach zapisu i odtwarzania dźwięku, określanych jako systemy hi-fi (high-fidelity), odgrywają wielobitowe (16-24-bitowe) przetworniki analogowo-cyfrowe (a/c) i cyfrowo-analogowe (c/a), pracujące z częstotliwościami próbkowania do 96/192 kHz, tworzące odrębną klasę przetworników fonicznych (audio converters) [1]. Przetworniki a/c i c/a działające z wykorzystaniem modulacji impulsowo-kodowej (PCM - pulse-code modulation), zwane powszechnie konwencjonalnymi przetwornikami PCM są stosowane w cyfrowej technice fonicznej od początku jej rozwoju. Przetwarzanie analogowego sygnału fonicznego na sygnał cyfrowy metodą kodowania PCM polega na wykonaniu trzech zasadniczych operacji: próbkowania równomiernego (ze stałym okresem próbkowania), wielobitowego kwantowania liniowego (ze stałym krokiem kwantowania) i kodowania. Wynikiem przetwarzania jest cyfrowy sygnał foniczny w formacie PCM, charakteryzowany przez częstotliwość próbkowania fS i rozdzielczość słów wyjściowych N w bitach. Przetworniki PCM mogą pracować z częstotliwością próbkowania (szybkością) Nyquist’a fN (Nyquist-rate PCM converters), tj. fS ≥ fN = 2·fm, gdzie fm jest pasmem analogowego sygnału wejściowego. Częściej jednak pracują z nadpróbkowaniem (oversampled PCM converters) i wówczas częstotliwość próbkowania fS = L·fN, gdzie L jest współczynnikiem nadpróbkowania (oversampling ratio) równym fS /(2·fm ), którego wartości mogą wynosić 2, 4, 8 lub 16. Choć nadpróbkowanie umożliwia zwiększenie stosunku sygnału do szumu SNR (signal-to-noise ratio) oraz uproszczenie konstrukcji analogowych filtrów dolnoprzepustowych (FDP) na wejściu przetwornika a/c (ochronnego, antyaliasingowego) i wyjściu przetwornika c/a (rekonstruującego, antylustrzanego), to jednak pociąga za sobą konieczność użycia cyfrowego filtru decymacyjnego na wyjściu przetwornika a/c i cyfrowego filtru interpolacyjnego na wejściu przetwornika c/a. Foniczne p[...]

Elastyczne materiały stosowane w technice ekranowania pola elektromagnetycznego DOI:10.15199/48.2018.10.17

Czytaj za darmo! »

Wyroby tekstylne (włókniny, tkaniny, dzianiny) znajdują coraz większy zakres zastosowań. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie tekstroniką. Tekstronika jest dziedziną równocześnie wykorzystującą wyroby włókiennicze i zminiaturyzowaną elektronikę [1-4]. Dziedzina ta w ostatnich latach jest intensywnie rozwijana. Materiały te wykorzystuje się w projektowaniu i produkcji inteligentnych ubrań rekreacyjnych i sportowych zwiększających komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Materiały tekstylne charakteryzujące się dużą elastycznością, małą masą właściwą, przepuszczalnością powietrza i wody oraz odpornością na narażenia środowiskowe (temperatura, wilgotność) znajdują zastosowanie w elementach zabezpieczających przed szkodliwym działaniem pola elektromagnetycznego [5-7]. To zagadnienie jest bardzo istotne ze względu na coraz większą liczbę i moc zainstalowanych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Dlatego ochrona ludzi, urządzeń elektronicznych oraz elektroenergetycznych jest bardzo ważna. Materiały stosowane w technice ekranowania pola elektromagnetycznego (PEM) muszą charakteryzować się również dużymi wartościami współczynnika ekranowania, jednorodnością, elastycznością, trwałością i niskimi kosztami produkcji. Niezbędna jest także ich odporność na szkodliwe działanie zewnętrznego środowiska (utlenianie, korozja). Dlatego też ekrany wykonane w postaci metalizowanych wyrobów włókienniczych wydają się być optymalne. Posiadają dużą wartość współczynnika SE, ale jak wykazały badania, pokrycia metalowe ulegają degradacji w podwyższonej temperaturze i wilgotności [8]. W związku z tym poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych zwiększających odporność materiałów ekranujących. Takim rozwiązaniem mogą być elastyczne kompozyty wykonane w postaci włóknin polipropylenowych, pokrytych metalami lub naprzemiennie nakładanymi warstwami metalicznymi lub tlenkowymi charakteryzującymi się zwiększoną odpornością na czy[...]

 Strona 1