Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Dygas"

Od nanostruktur do informatyki optycznej

Czytaj za darmo! »

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej w dziesiątą rocznicę powstania rewolucjonizuje swoją ofertę studiów magisterskich. Inżynierowie i licencjaci nauk ścisłych będą mogli już wkrótce uzyskać tytuł magistra w nowych gałęziach techniki.Politechnika Warszawska, od roku akademickiego 2009/2010, ostatecznie przechodzi na dwustopniowy system studiów. Każdy student, który będzie chciał dalej się kształcić, musi po uzyskaniu stopnia zawodowego inżyniera zakwalifikować się na studia magisterskie. Taki system stwarza możliwość dyplomowania na największej uczelni technicznej w Polsce dla licencjatów i inżynierów innych uczelni. - W obliczu wyzwań technicznych XXI w. wpisanych w Narodowy Plan Rozwoju oraz badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierunki techniczne są z[...]

Ubezpieczenia direct

Czytaj za darmo! »

Rozpoczynamy publikację cyklu artykułów o charakterze przewodników po ubezpieczeniach, zarówno komercyjnych, jak i społecznych. Będziemy w nich publikowali informacje i opinie na temat dostępnych ofert, cen i możliwości. Zaczynamy od rynku ubezpieczeń komunikacyjnych sprzedawanych przez telefon i internet. Kolejne publikacje będą ułatwiały poruszanie się w gąszczu propozycji i dokonywanie trafnych wyborów ubezpieczenia osobom w różnym wieku, wielu zawodów w różnych sytuacjach życiowych. (red.).W sektorze ubezpieczeniowym działają wyspecjalizowane firmy świadczące usługi w modelu direct (sprzedaż bezpośrednia przez call centre lub internet). Początek sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w tym systemie dało Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń (ubezpieczenia OC i AC) w 2003 r. Przełom w[...]

Stopy zwrotu dla emerytów

Czytaj za darmo! »

Na zasobność kont uczestników otwartych funduszy emerytalnych (obecnie działa na rynku 14 OFE) wpływa pobierana przez fundusz prowizja od comiesięcznej składki, opłata za zarządzanie aktywami oraz stopy zwrotu z aktywów członków funduszu.Konta uczestników w pierwszych latach funkcjonowania systemu emerytalnego najbardziej uszczuplały prowizje pobierane od składek. Wynosiły one w pierwszym roku reformy (w 1999 r.) 10-6,5%. Od kwietnia 2004 r. wszystkie fundusze mają wyznaczoną prawem górną granicę prowizji w wysokości 7%. Ale… OFE Allianz Polska od tamtego roku pobiera opłatę w wysokości 5%, a od 2005 r. - 4%. Także niższą prowizję dla członków z co najmniej dwuletnim stażem ma: Aviva OFE Aviva BZ WBK, ING OFE, Pekao OFE. Od 1 stycznia 2010 r. od wszystkich składek uczestni[...]

Komunikacja z bonusem

Czytaj za darmo! »

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ubezpieczyciele zarówno tradycyjni, jak i sprzedający bezpośrednio prześcigają się w oferowaniu bonusów, zniżek, premii. Jest w czym wybierać. Przedstawione w artykule informacje nie ukazują wszystkich za i przeciw tych rozwiązań. Pokazują, na co warto zwrócić uwagę (zniżki, zakres ryzyk, dodatkowe usługi assistance, zapowiadane podwyżki ceny). Dla kogo zniżki Większość towarzystw ubezpieczeń stosuje zniżki w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych (za lojalność, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, wiek, płeć). I tak np. InterRisk SA Vienna Insurance Group zarówno w ubezpieczeniu OC, jak i AC stosuje zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, za zawarte ubezpieczenia majątkowe w spółce, dla doświadczonych kierowców w wie[...]

 Strona 1