Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Ciuk"

Sterowanie biogazownią

Czytaj za darmo! »

Polska ma wysoki potencjał rozwoju instalacji wykorzystujących biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Wynika to wprost ze Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej, stanowiącej oficjalną wykładnię zadań gospodarczych przyjętych przez rząd w 2000 r.Ilość energii możliwej do uzyskania z biomasy jest ok. 20-krotnie większa niż w przypadku wykorzystania energii wody, a ok. 25-krotnie w przypadku wykorzystania energii wiatru. Biogaz jest doskonałym paliwem odnawialnym i może być wykorzystywany na wiele sposobów. Jego wartość opałowa wynosi 5-6 kWh/m3 (1 m3 biogazu odpowiada 0,5 m3 gazu ziemnego). Ponadto instalacje biogazowe są konstrukcyjnie najłatwiejsze do posadowienia i utrzymania. Ich wpływ na środowisko jest całkowicie pomijalny, czego nie można powiedzieć o w[...]

Dynamiczne oprogramowanie

Czytaj za darmo! »

Oprogramowanie Reliance stanowi nadrzędny system nadzoru, wizualizacji, akwizycji i archiwizacji danych odczytywanych z systemów sterowniczych maszyn, urządzeń i kompletnych instalacji technologicznych.Przejrzysta struktura tego oprogramowania sprawia, że jest to wysoce innowacyjne narzędzie, wygodne w użyciu zarówno dla użytkowników eksploatujących go, jak i firm inżynierskich, które tworzą aplikacje. We współczesnych rozwiązaniach technologicznych coraz trudniej sobie wyobrazić maszyny, urządzenia i całe instalacje technologiczne, które nie byłyby objęte kompleksowymi systemami zarządzania informatycznego. Do tego celu służą moduły programowe typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), wśród których wyróżnia się oprogramowanie Reliance. Świadczą o tym tysi[...]

 Strona 1