Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Różanka"

IN MEMORIAM - Czesław Mizgalski 1927-2012

Czytaj za darmo! »

Mgr inż. Czesław Mizgalski to nie tylko wytrawny geodeta, to także były oficer - kartograf, ale przede wszystkim spółdzielca, współtwórca ogólnopolskiej Geodezyjno-Dokumentacyjnej Spółdzielni "Technoplan" i jej wieloletni Prezes. Wiadomość o śmierci Czesława była dla mnie traumatycznym przeżyciem. Z Czesławem znałem się od 1948 r. Razem studiowaliśmy, razem służyliśmy w wojsku, razem pracowaliśmy w Spółdzielni - to 65 lat wsp[...]

Mgr inż. Aleksander Stanisław Fiutowski 1940-2013 WSPOMNIENIE

Czytaj za darmo! »

16 października 2013 r. w Iławie, po dramatycznej chorobie, z którą zmagał się przez 12 lat, odszedł nasz Kolega i Przyjaciel, Olek. Wylew krwi do mózgu dopadł go 18 września 2002 r., w czasie wykonywania prac zawodowych w Budynku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Natychmiastowa pomoc lekarska nie pomogła. Pobyt w szpitalu w Warszawie, a później w Iławie, uciążliwa walka o niewielkie poprawy zdrowia. Opiekowała się Nim żona Maria. Była to opieka pełna wrażliwości i czułości. Polskie Stowarzyszenie Rzeczo[...]

Zbigniew Zwierz 1930-2014 Dyrektor szkoły im. prof. Stanisława Kluźniaka


  W dniu 13 lutego 2014 r. po ciężkiej, kilkuletniej chorobie odszedł nasz kolega, przyjaciel, nauczyciel, dyrektor Zbigniew Zwierz. W czasie choroby, wielokrotnych pobytach w szpitalach opiekowała się Nim żona Wiesława. Była to opieka pełna troski, wrażliwości i czułości. Dyrekcja szkoły utrzymywała z Nim, od przejścia na emeryturę, stały kontakt. Zbigniew Zwierz został pochowany na cmentarzu Bródnowskim 20 lutego 2014 r. w rodzinnym grobowcu. Zmarłego odprowadziła żona, syn i córka oraz grupa uczniów i nauczycieli z różnych okresów pracy szkoły. Przemówienia pożegnalne wygłosiła Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Augustowska, oraz troje byłych nauczycieli. W przemówieniach wymieniano zasługi zmarłego, Jego szczególne umiejętności jako nauczyciela, matematyka, przyjaciela młodzieży, dyrektora. W swym wystąpieniu pożegnalnym, jako najstarszy nauczyciel szkoły, powiedziałem: "Zgromadziła nas dziś smutna uroczystość towarzyszenia Ci Zbyszku w ostatniej ziemskiej drodze. Taka sytuacja skłania nas do refleksji o życiu, o śmierci, o trwaniu, o przyjaźni, ale także pobudza do uświadomienia sobie, że łącząca nas z Tobą ziemska więź została bezpowrotnie przerwana. [...]

Warszawska Szkoła Geodezyjna istnieje już sto lat DOI:


  Sto lat istnienia Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej powszechnie nazywanej Szkołą KLUŹNIAKA to długi i znaczący okres szkolnictwa zawodowego w Polsce, znaczący bo przez kolejne pokolenia Warszawska Szkoła Geodezyjna dostarczyła krajowi kilka tysięcy wysoko wykwalifikowanych kadr geodezyjnych. Szkołę opuścili absolwenci z dyplomami mierniczych pierwszej klasy, mierniczych, techników mierniczych, techników geodetów, techników fotogrametrów, techników fototopografów, techników kartografów. Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że absolwenci naszej Szkoły pracowali bądź pracują niemal we wszystkich geodezyjnych jednostkach produkcyjnych, przedsiębiorstwach, spółdzielniach, pracowniach i biurach, w administracji państwowej wszystkich szczebli, w wyższych i średnich szkołach, w placówkach naukowych w kraju, a także za granicą W wielu przypadkach absolwenci naszej Szkoły to wybitni naukowcy, profesorowie, kierownicy naczelnych organów administracji państwowej, dyrektorzy przedsiębiorstw i inni wysokiej rangi pracownicy gospodarki narodowej. To aktywni twórcy spółdzielni, spółek, firm prywatnych, to współtwórcy gospodarki rynkowej. 1916-1919 Początki Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej wiążą się z historią Wydziału Geodezyjnego Politechniki [...]

Warszawska Szkoła Geodezyjna istnieje już sto lat - c.d. DOI:


  1939 - 1944 Uczniom Państwowego Liceum Mierniczego, którzy wstąpili do Szkoły w latach 1937 i 1938, wojna uniemożliwiła ukończenie nauki w normalny sposób. Niemcy nie pozwolili na uruchomienie Szkoły w roku szkolnym 1939/40. Młodzież rozproszyła się. Szkoła przestała istnieć. Ale bierne pogodzenie się z sytuacją, nie jest zgodne z duchem narodu. Z polityką Niemców, wyniszczenia polskiej inteligencji technicznej, nikt nie mógł się zgodzić. Profesor Kluźniak organizuje nielegalne nauczanie słuchaczy trzeciego roku. Włączają się profesorowie: M. Rybacki, Cz. Zakaszewski, L. Kosmulski, E. Ciborowski, M. Kotyński, A. Fabian. W prywatnych mieszkaniach profesora Kluźniaka i pozostałych nauczycieli, odbywa się przerabianie trudniejszych tematów, zadawanie, sprawdzanie, ocenianie ćwiczeń, przeprowadza się egzaminy. Okupanci niemieccy zdecydowali się jednak wydać zezwolenie na otwarcie szkoły typu średniego. W dniu 2.09.1940 r., w budynku przy ulicy Hożej 88, rozpoczyna pracę Państwowa Szkoła Miernicza. W dniu tym odbywa się pierwsze w czasie wojny, legalne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Szkoła nie miała sprecyzowanej nazwy, początkowo używa się nazwy Państwowa Szkoła Miernicza. Szkołę organizowali: dyrektor profesor Stanisław Kluźniak, sekretarz Rady Pedagogicznej M. Kotyński, nauczyciele. Stan ten utrzymywał się do 13.11.1940 r. Zamierzano kontynuować naukę w ciągu trzech lat wg programu przedwojennego. W dniu 9.11.1940 r. zorganizowano trzy kolejne kursy (klasy). W listopadzie 1940 roku Niemcy zgadzają się na otwarcie Szkoły o 2-letnim cyklu nauki. W 1941 pozwalają na otwarcie Państwowej Szkoły Budownictwa Lądowego i Wodnego. PSM staje się Oddziałem Mierniczym tej szkoły. Dyrektorem Szkoły BLiW został były rektor Politechniki Warszawskiej, profesor Edward Warchałowski, a kierownikiem Oddziału Mierniczego - profesor Stanisław Kluźniak. Legalnie działająca Szkoła spełniała podwójne zadanie: ??kształciła młodzież w zakresie trzyletniego [...]

 Strona 1