Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Pasztaleniec"

Optymalizacja filtracji piwa

Czytaj za darmo! »

Filtracja, jako jeden z ostatnich, stanowi bardzo ważny etap produkcji piwa. Jest to proces, podczas którego piwo uzyskuje docelową klarowność, stabilność fizykochemiczną oraz ewentualnie także stabilność mikrobiologiczną. Na końcowy efekt filtracyjny wpływ ma przede wszystkim: ? filtrowalność piwa, która zależy od całego przebiegu procesu poczynając od surowca poprzez pracę na warzelni, fermentację, na leżakowaniu kończąc, ? aparatura i technika w obszarze filtracji. Osiągnięcie przez browary dobrze filtrowanego piwa jest ważną przesłanką dla dobrej i ekonomicznej filtracji. Ograniczona dostępność dobrego surowca browarnianego po przystępnych cenach sprawia, że browary decydują się na przerób surowca gorszej jakości i w konsekwencji prowadzi to m.in. do nasilenia problemów z fi[...]

Wybrane aspekty filtracji – identyfikacja i eliminacja zmętnień

Czytaj za darmo! »

Istotą filtracji piwa jest mechaniczne oddzielenie części stałych od cieczy. W zależności od wielkości części podlegających filtracji rozróżniamy: filtrację drobną: nominalne wielkości porów > 10 mm mikrofiltrację: nominalne wielkości porów ł 1 mm ultrafiltrację: nominalne wielkości porów ł 0,001 mm W zależności od mechanizmu oddzielania rozróżniamy dwie główne metody filtracji: 1. Filtracja powierzchniowa W przypadku filtracji sitowej albo powierzchniowej części te są w przeważającej masie oddzielone na powierzchni zewnętrznej mediów filtracyjnych odpowiednio do ich wielkości porów. 2. Filtracja wgłębna dynamiczna: dynamiczną filtracją wgłębną jest filtracja nanoszeniowa - ddzielenie i zatrzymanie części stałych zmętnień i osadów następuje tu wewnątrz warstwy filtracyjnej; ta warstwa filtracyjna jest ciągle i dynamicznie tworzona podczas filtracji przez materiały filtracyjne i części osadów, statyczna: klasycznym przykładem statycznej filtracji wgłębnej jest filtracja płytowa - przy tym systemie funkcje oddzielenia i zatrzymania części stałych przejmuje stała warstwa filtracyjna w postaci płyty, na którą nie są dozowane dodatkowe środki pomocnicze do filtracji. Porównanie dwóch metod filtracji przedstawia rysunek 1. Przestawiono tu dwa warianty przebiegu filtracji: przy stałej różnicy ciśnienia (DP) oraz stałej prędkości filtracji (Vf). Grzegorz Pasztaleniec, BEGEROW Polska Sp. z o. o. Tabela 1. Media filtracyjne i ich mechanizmy działania Filtr okrzemkowy Płyta filtr./ /Moduł Świeca wgłębna Świeca membranowa Budowa 3-wymiarowa powierzchnia, ciągła odbudowa warstwy filtr. FILTRACJA DYNAMICZNA 3-wymiarowa powierzchnia FILTRACJA STATYCZNA 3-wymiarowa powierzchnia FILTRACJA STATYCZNA 2-wymiarowe sito zdefiniowana wielkość porów FILTRACJA STATYCZNA Mechanizm filtracyjny Stopień zatrzymywania powierzchniowy wgłębny (a[...]

Filtracja piwa niepasteryzowanego


  Od pewnego czasu coraz więcej browarów wprowadza do swojej oferty piwo nieutrwalone termicznie (niepasteryzowane). W zależności od terminu przydatności do spożycia można wyróżnić cztery typy piw: zzo bardzo krótkim terminie przydatności do ok. 7-10 dni, zzo krótkim terminie przydatności do ok. 2-3 tygodni, zzo średnim terminie przydatności do ok. 2-3 miesięcy, zzo długim terminie przydatności powyżej 3 miesięcy. Ogólne możliwości utrwalenia mikrobiologicznego piwa przedstawia rysunek 1. Alternatywą dla termicznego utrwalenia mikrobiologicznego piwa (pasteryzacji) jest mikrofiltracja piwa. Wraz ze wzrastającym okresem przydatności zwiększają się wymagania dotyczące czystości mikrobiologicznej piwa i w związku z tym wzrasta zakres jego obróbki filtracyjnej, tzn. zwiększa się zarówno liczba etapów filtracji, jak i zmienia się etap filtracji końcowej. Wielkości mikroorganizmów podlegających odfiltrowaniu z piwa: Rodzaj Forma/przykłady Wielkość (μm) Drożdże eliptyczne cylindryczne wydłużone (5-10) x (5-12) / (3,5-9,5) x (5-10 ) Bakterie Lactobacillus Brevis inne Lactobacillus Pediococcus inoptinatus średnio 0,7 x 4 0,7 x 4, także mniejsze i węższe 0,5-0,7 Zakres pracy filtrów na ziemię okrzemkową: Rodzaj filtra Stopień zatrzymywania//wielkość porów (μm) Filtr ramowo-płytowy 4,5 (BECO ENDURA) Horyzontalny filtr sitowy 60 +/- 30 Filtr świecowy - starszy typ 60 +/- 30 Filtr świecowy - nowy typ 15-30 12 PIWowarstwo Filtracja piwa niepasteryzowanego Biorąc pod uwagę wielkości mikroorganizmów oraz stopnie zatrzymywania na filtrach okrzemkowych, należy stwierdzić, że żaden z filtrów okrzemkowych nie gwarantuje sterylnego filtratu, zarówno odnośnie do drożdży, jak i bakterii. Zakres pracy poszczególnych typów filtrów pracujących za filtrem okrzemkowym, uwzględniających zarówno zmętnienia niemikrobiologiczne, jak i wymienione mikrobiologiczne piwa, przedstawia się następująco: Rodzaj filtra Stopień zatrzymywania (μ[...]

 Strona 1