Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Vasyl V. Ivaniv"

Wpływ wartości kątów przyłączenia strumieni na nierównomierność przepływu wody do rurociągu-zbieracza DOI:10.15199/17.2018.3.8


  1. Wprowadzenie Rurociągi-zbieracze (RZ) ciśnieniowe stosowane są w wypadkach: - zaopatrzenia w wodę (rurowe głowice ujęć wody, otwarte odstojniki i fi ltry stacji uzdatniania wody), - odprowadzania ścieków (sieci odwadniające, odstojniki), - wentylacji (układy wywiewne), - dostarczania ciepła (kolektory słoneczne), - melioracji (systemy odwadniania), - obniżania poziomu wód gruntowych (placy budowy i tereny zabudowane), - budowy maszyn (stoiska badawcze) i innych gałęziach inżynierii. Zazwyczaj w procesach technologicznych pożądany jest równomierny przepływ cieczy do rurociągów-zbieraczy na ich długości. Różne czynniki wpływają na nierównomierność przepływu cieczy do RZ [1] jak również na nierównomierność dystrybucji płynu wzdłuż rozdzielczego rurociągu ciśnieniowego [2]. Istotną z nich jest wartość kąta β pomiędzy kierunkiem ruchu strumienia podstawowego w rurociągu- zbieraczu ciśnieniowym a kierunkiem ruchu strumieni, które się do niego przyłączają [11]. Jednak w znanych pracach RZ zbadano tylko przy ortogonalnym łączeniu strumieni [6, 10, 13]. Celem pracy było badanie wpływu kąta przyłączenia strumieni wodnych do strumienia podstawowego, płynącego w rurociągu- -zbieraczu ciśnieniowym, na nierównomierność napływu cieczy do rurociągu-zbieracza na jego długości. 2. Instalacja eksperymentalna Instalacja eksperymentalna (rys. 1) zawiera rurociąg-zbieracz ciśnieniowy 8, umieszczony w przezroczystej obudowie 11, zbiornik tłoczący 2, zbiornik pomiarowy 17, tarczę piezometryczna 20, wodomierze 6 i 7, łączące rury. Szczegółowo stoisko zostało opisane w artykule [3]. Zbadano eksperymentalnie sześć rurociągów-zbieraczy ciśnieniowych o średnicach wewnętrznych D = 20.18 mm. W ściankach rurociągu-zbieracza zamocowane są cylindryczne dysze wejściowe. Każda z nich miała jeden ślepy koniec i wyjście boczne strumienia blisko niego. Dysze są zamocowane z możliwością obrotu wokół ich osi podłużnej, z regulacją wartości kąta β w z[...]

 Strona 1