Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAGDAL ENA DUBERT"

Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych DOI:10.15199/9.2018.8.1


  1. Ogólne zasady analizy kosztów Analiza kosztów opiera się na badaniu zachowania zagregowanego parametru sieci, tj. jednostkowego kosztu ciepła dla odbiorcy E. Koszt ten składa się z kosztów stałych (nakłady inwestycyjne, oprocentowanie kapitału, podatki itp.) oraz kosztów zmiennych dwojakiego rodzaju: ● zmiennych kosztów eksploatacji, ● kosztów całkowitych wynikłych z awarii. Podstawowe zależności matematyczne analizy kosztów (od momentu wytwarzania do dystrybucji) przedstawiono na rys. 1 [1]. Przyjmując, że w okresie eksploatacji dostarczono do odbiorcy ilość ciepła Q, jednostkowy rzeczywisty jego koszt E wyznacza się z zależności [2], [3]: (1) gdzie K0 ‒ rzeczywisty koszt ciepła dla odbiorcy. Rzeczywista cena (jaką płaci odbiorca ciepła) powinna być różnicą ceny umownej taryfowej za jednostkę ciepła kou i jednostkowych kosztów kar i odszkodowań kao, zwracanych za niedotrzymanie warunków dostawy ciepła, spowodowanych awarią [3]. Rys. 1. "Drzewo" kosztów [1], [2], [3]: Ko ‒ koszt ciepła dla odbiorcy, KEZN ‒ koszt energii, KWZN ‒ koszt wody uzupełniającej, KS ‒ koszt stały, KP ‒ koszt eksploatacji, KA ‒ koszt a[...]

 Strona 1