Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WIKTORIA KUNIKOWSKA"

Straty ciepła w przewodach zbiorczych gruntowych źródeł ciepła DOI:10.15199/9.2018.2.3


  Konieczność korzystania z odnawialnych źródeł energii, wydaje się być w dzisiejszych czasach, bezdyskusyjna. Jednym z najdogodniejszych źródeł do jej pozyskiwania jest grunt - energia geotermalna. Pozyskuje się ją stosując wymienniki ciepła: ● poziome (w postaci rurociągów zakopanych kilkadziesiąt centymetrów poniżej głębokości przemarzania gruntu), ● pionowe (kilkudziesięciometrowe sondy zagłębione pionowo lub skośne do powierzchni gruntu). W obydwu przypadkach są to wymienniki o małej dyspozycyjnej gęstości strumienia ciepła, ok. 20 W/m-40 W/m, co sprawia że muszą zajmować stosunkowo dużą powierzchnię terenu [3], [5]. O ile zagadnienia wymiany ciepła w samych wymiennikach są dość dobrze rozpoznane zarówno na drodze teoretycznej [1] jak i eksperymentalnej (w tym na obiektach komercyjnych [10]), to problem strat ciepła w przewodach zbiorczych był dotąd zaniedbywany. W artykule przedstawiono próbę określenia strat ciepła pary rurociągów zasilającego i powrotnego (przewodów zbiorczych) łączących pompę ciepła i studnię zbiorczą dolnego gruntowego źródła ciepła. 2. Dolne gruntowe źródła ciepła Wymienniki gruntowe zbudowane są najczęściej z rur polietylenowych zakopanych w ziemi, od której pozyskują energię słoneczną lub energię z jądra planety. O ich wydajności cieplnej decyduje szereg czynników, w tym: struktura hydrogeologiczna gruntu i konstrukcja wymiennika (rodzaj wymiennika, odległość rur itp.). Ze względów hydraulicznych (zależność mocy pompy od długości przewodów) sieć rurociągów najczęściej składa się z pętli łączących się w rozdzielaczu, tzw. studni zbiorczej, skąd nośnik ciepła trafia przewodami zbiorczymi do pompy ciepła lub wymiennika pośredniego [6]. Jako nośnik ciepła stosuje się wodne roztwory glikoli, które ze względu na dużą lepkość i małą prędkość przepływu cechuje ruch laminarny. Jest to szczególnie typowe CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/2 (2018) 57 Rys. 1. Schemat układu zasilani[...]

 Strona 1