Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ ŻARNOWSKI"

Pomiary drgań rurociągów ciepłowniczych DOI:10.15199/9.2018.9.3


  Warszawski system ciepłowniczy (w.s.c.) jest największym systemem scentralizowanym w kraju i jednym z największych w Europie. Warszawska sieć ciepłownicza ma długość ok. 1800 km, z czego ok. 98% rurociągów zlokalizowana jest pod ziemią. Większość awarii w.s.c. (ponad 95%) odnotowuje się na odcinkach sieci kanałowej, gdzie odnalezienie miejsc wystąpienia awarii jest utrudnione, z powodu usytuowania rurociągów. Rurociągi kanałowe eksploatowane są w w.s.c. od kilkudziesięciu lat. W tym okresie rurociągi były eksploatowane przy różnych parametrach i jakości wody sieciowej. Na niektórych odcinkach były one i są nadal narażone na kontakt z wodami zewnętrznymi zalewającymi kanały czy oddziaływanie prądów błądzących. Niekorzystne warunki są przyczyną korozji rurociągów (zarówno zewnętrznej - powierzchniowej, jak i wewnętrznej - wżerowej), która jest główną przyczyną (około 80%) awarii rurociągów kanałowych. Na rysunku 1 przedstawiono liczbę awarii w w.s.c w zależności od zmian parametrów i warunków pracy sieci. Wystąpienie awarii, związanej ze wstrzymaniem lub ograniczeniem dostawy ciepła, skutkuje ponoszeniem przez przedsiębiorstwo ciepłownicze kosztów związanych, m.in. z usuwaniem awarii, niedostarczaniem ciepła, naprawami bądź przebudową, utraconą wodą sieciową - tym wyższych, im większy jest zasięg awarii. [...]

 Strona 1