Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Miedzińska"

Analiza metody szczelinowania za pomocą ditlenku węgla wraz ze wskazaniem spektrum rozwiązań mających wpływ na możliwą mniejszą emisyjność modelu LCA procesu szczelinowania - w oparciu o patent Wojskowej Akademii Technicznej nr 222247 DOI:10.15199/17.2018.1.1


  1. Wstęp Publikacja ma na celu wykazanie proekologicznego potencjału związanego z nieodzownym elementem wydobycia gazu z łupków, jakim jest proces szczelinowania oparty na rozwiązaniu opracowanym na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Celem publikacji jest także stworzenie modelu cyklu LCA (Life Cycle Assessment) wspomnianego procesu szczelinowania, optymalnego pod względem minimalnego wpływu na otoczenie wraz ze wskazaniem rozwiązań uzupełniających założenia, w zakresie oddziaływań środowiskowych w stosunku do tych zaproponowanych przez twórców metody. Analizę oparto na źródłach naukowych, wynikach badań, opiniach uzyskanych z ośrodków badawczych, jak również od wybranych wytwórców proekologicznych rozwiązań. Z założenia górnictwo otworowe niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, będąc faktycznie elementem szeroko rozumianego przemysłu zwią- *) Danuta Miedzińska dr inż. - Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, e-mail: danuta. miedzinska@wat.edu.pl Robert Bocianowski mgr inż. - doktorant: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, e-mail: robert.bocianowski@phd.ue.poznan.pl Analiza metody szczelinowania za pomocą ditlenku węgla wraz ze wskazaniem spektrum rozwiązań mających wpływ na możliwą mniejszą emisyjność modelu LCA procesu szczelinowania - w oparciu o patent Wojskowej Akademii Technicznej nr 222247 Analysis of shale rock fracturing method with supercritical carbon dioxide with indication of scope of solutions that may affect possible decreased emissions of the LCA model - based on patented shale-hydrocarbons recovery method (no. 222247) Developed by Military University of Technology in Warsaw Danuta Miedzińska, Robert Bocianowski*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ STYCZEŃ 2018 3 zanego z wydobyciem węglowodorów, jest intensywną formą oddziaływania na środowisko. Dlatego też wyda[...]

Comparative fracturing of marble samples with fluids of different viscosity DOI:10.15199/28.2017.1.9


  This paper presents an experimental study of rock samples fracturing with pressure from fluids of different viscosity. Fracturing pressure is one of the most important factors influencing effectiveness of a well-stimulation. It influences both the design of the pressure installation and seismic activity of the area. Authors analysed how fluid viscosity influences material resistance to pressure. As the rock type, marble was chosen. Three fracturing fluids were tested: water (20°C), supercritical carbon dioxide (42°C, 10 MPa) and hydraulic oil H46. The obtained results indicate that fracturing fluid viscosity is an important factor influencing the pressure level required to initiate and propagate fractures. The lowest pressure was detected for carbon dioxide (10.0 MPa). For water test pressure was 16.2 MPa while for oil, which has the highest viscosity, it reached 19.2 MPa. Moreover depending on the fluid type, sample damage could be observed in different planes. Key words: fracturing test stand, hydraulic fracturing, rock tensile strength.1. INTRODUCTION Hydraulic fracturing is useful in geotechnical and mining applications [1]. However, the details of fractures initiation and propagation are difficult to foresee. Nowadays, well stimulation is one of the most promising techniques of increasing the yields of wells that produce oil, natural gas, water or steam. Fracturing pressure is one of the most important factors influencing effectiveness of the process. It influences both the design of the pressure installation and seismic activity of the area. Unfortunately, induced seismicity and water contamination cause environmental concerns associated with large scale hydraulic fracturing. It resulted in political efforts to ban legally the technique in many countries around the world. Therefore, application of the lowest fracturing pressure, which is required for proper well stimulation, is very important. The pressure depends on many factors[...]

 Strona 1