Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA FILIPIAK"

Jakość powietrza w żłobku - monitoring, ocena i rozwiązania problemów DOI:10.15199/9.2018.9.7

Czytaj za darmo! »

1. Wymagania w odniesieniu do jakości powietrza w żłobkach 1.1. Wymagania dotyczące stężenia dwutlenku węgla Zarówno w Polsce, jak i za granicą określane są wymagania w odniesieniu do strumienia powietrza wentylacyjnego oraz dopuszczalnych stężeń progowych dwutlenku węgla CO2 w powietrzu wewnętrznym. Zgodnie z polską normą PN-B-03430 [15] przyjmuje się minimalny strumień świeżego powietrza wentylacyjnego w budynkach użyteczności publicznej 20 m3/(h·os), z dopuszczalnym obniżeniem strumienia do 15 m3/h dla każdego dziecka. W obowiązujących warunkach technicznych [18] podano również krotność wymian do 2 na godzinę, w wyniku których wymagane jest doprowadzenie określonego strumienia świeżego powietrza. Jeżeli wentylacja naturalna nie spełnia tych wymagań konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek [20] zobowiązuje do wietrzenia pomieszczeń, w których przebywają dzieci przynajmniej 4 razy w ciągu doby przez co najmniej 10 minut. Strumień powietrza ustalany WENTYLACJA · KLIMATYZACJA CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/9 (2018) 375 jest również na podstawie wyposażenia pomieszczeń [3], a także na podstawie normy PN-EN 15251 [16] (na podstawie kategorii pomieszczeń zależnie od stopnia zanieczyszczania, przy czym w artykule nie przytoczono tych wartości z uwagi na fakt, że nie są one obowiązujące oraz nie są odniesione bezpośrednio do budynków żłobków). Bardziej szczegółowe dane odnośnie do strumienia powietrza wentylacyjnego podane są w zagranicznych przepisach. Jedynie amerykańskie wytyczne AHRAE [1] określają wielkość strumienia powietrza dostarczanego bezpośrednio do pomieszczeń żłobkowych (dzieci do 4 lat) na poziomie 18 m3/(h·os) oraz 3,2 m3/(h·m2). Przepisy obowiązujące w Anglii i Walii [6] odnoszone są do wszystkich pomieszczeń o charakterze edukacyjnym i zalecają wy[...]

 Strona 1