Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Siuda"

Numeryczne modelowanie zjawiska odwróconego ciągu w budynku mieszkalnym za pomocą pakietu CFD FLUENT


  Celem symulacji numerycznej było określenie wpływu szczelności okien w mieszkaniu na przepływ powietrza oraz określenie jaki związek ze zjawiskiem odwróconego ciągu w kanałach budynku dwupiętrowego ma szczelność poszczególnych pomieszczeń. Podano możliwe kierunki przepływu i wielkości strumieni powietrza w kanałach spalinowych i wentylacyjnych dla przyjętych wariantów i założonej geometrii modelu. Warunki brzegowe zostały ustalone tak aby program sam ustalił przepływy w zależności od temperatury strumieni, w oparciu o wartość ciśnienia otoczenia i w oparciu o temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną powietrza oraz geometrię całego modelu. Rozważano cztery warianty: 1 - zamknięte okno na parterze i na piętrze, 2 - zamknięte okno na parterze i otwarte okno na piętrze, 3 - otwarte okno na parterze i zamknięte okno na piętrze, 4 - otwarte okno na parterze i otwarte okno na piętrze.Wprowadzenie Podstawowym celem wentylacji grawitacyjnej i układu spalinowego jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników urządzeń spalających paliwa stałe, ciekłe lub gazowe. Cel ten jest realizowany poprzez doprowadzenie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin z urządzeń. Większość urządzeń gazowych zainstalowanych u indywidualnych użytkowników to urządzenia typu B działające na zasadzie ciągu naturalnego. W ostatnim czasie wiele mieszkań zostało wyposażone w szczelne, plastikowe okna, które zakłócają prawidłowy przepływ mas powietrza i spalin lub wręcz prowadzą do odwrócenia ciągów w kanałach wentylacyjnych bądź spalinowych. Konsekwencją odwróconego ciągu jest nieprawidłowa praca urządzenia gazowego. W większości przypadków oznacza ona generowanie spalin o podwyższonej zawartości tlenku węgla, które zamiast do przewodu spalinowego, trafiają wprost do pomieszczeń użytkowników stwarzając zagrożenie utraty ich zdrowia i życia [1, 2]. Zadaniem przeprowadzonej symulacji numerycznej było potwierdzenie wpływu szczelności okien w mieszkaniu na zjawisko o[...]

Numeryczna analiza pracy konwekcyjnego ogrzewacza pomieszczeń opalanego paliwem gazowym DOI:10.15199/17.2018.9.2

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Obecnie coraz powszechniej do ogrzewania pomieszczeń stosuje się kominki opalane paliwem gazowym. Są to przede wszystkim urządzenia z zamkniętą komorą spalania, wyposażone w koncentryczny układ powietrzno-spalinowy i działające na zasadzie naturalnego ciągu kominowego. Konfiguracja i długość koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych w głównej mierze wpływa na sprawność cieplną urządzenia oraz pozostałe parametry jego pracy, takie jak: jakość spalania oraz stabilność płomienia [4, 5]. Do obliczeń numerycznych wybrano jeden z dostępnych na rynku ogrzewacz. Jest to urządzenie przeznaczone do zabudowy. Badane urządzenie miało obciążenie cieplne równe 10,3 kW i było zasilane gazem ziemnym 2E (100% CH4). Badany ogrzewacz wyposażony był w system rur koncentrycznych o następującej długości: 1 m pionowo + kolanko 90o + 0,5m poziomo. Wlot powietrza do spalania stanowiła rura zewnętrzna o średnicy ø = 150 mm, która następnie przechodzi w prostopadłościan uformowany w ceownik. Tym kanałem powietrze dostaje się do komory pod palnikiem. Część powietrza z komory jest zasysana otworami inżekcyjnymi palnika i po zmieszaniu się z gazem opuszcza palnik przez jego otwory wypływowe. Pozostała część powietrza, z komory pod palnikiem, przepływa otworami dyfuzyjnymi i bierze udział w dopalaniu gazu. Następnie spaliny, uchodzą z komory spalania poprzez 4 prostokątne ujścia spalin, umieszczone w jej rogach do rury spalinowej o średnicy ø = 100 mm. Na górnej powierzchni palnika jest inicjowany zapłon mieszanki gazu ziemnego i powietrza z wydzieleniem się ciepła w ilości równej iloczynowi strumienia gazu i jego wartości opałowej. Część wydzielonego ciepła jest transferowana do otoczenia przez ścianki urządzenia na zasadzie promieniowania i konwekcji. W celu wykonania obliczeń numerycznych utworzono model 3D badanego urządzenia [6]. Ze względu na stopień skomplikowania geometrii dokonano szeregu uproszczeń geometrycznych, co mi[...]

 Strona 1